Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zinsbouw - Opsommingen Formulering

Zinsbouw - Opsommingen

Laat bij een opsomming waarvan de delen geen volledige zinnen zijn, alle delen aansluiten bij de inleidende zin door ze dezelfde grammaticale structuur te geven.

Deze regel geldt altijd, dus ook bij lange opsommingen, bij opsommingen waarvan de delen uit meer dan één zin bestaan en bij opsommingen die over meer dan één pagina verdeeld zijn.

Voorbeelden

niet

maar wel

De ambtenaar kan alleen worden overgeplaatst als hij:

 1. in dienst getreden is via een vergelijkend wervingsexamen;

 2. titularis is van de graad van de vacante betrekking;

 3. voldoet aan de specifieke voorwaarden die zijn voorgeschreven om dat ambt uit te oefenen;

 4. het krijgen van een positieve functioneringsevaluatie.

De ambtenaar kan alleen worden overgeplaatst als hij:

 1. in dienst getreden is via een vergelijkend wervingsexamen;

 2. titularis is van de graad van de vacante betrekking;

 3. voldoet aan de specifieke voorwaarden die zijn voorgeschreven om dat ambt uit te oefenen;

 4. een positieve functioneringsevaluatie heeft gekregen.

De jeugdvereniging heeft recht op:

 • een basissubsidie van 300 euro;

 • een aanvullende subsidie voor het onderhoud van jeugdhuizen;

 • en ook een aanvullende subsidie voor kampeeractiviteiten kan aangevraagd worden.

De jeugdvereniging heeft recht op:

 • een basissubsidie van 300 euro;

 • een aanvullende subsidie voor het onderhoud van jeugdhuizen;

 • een aanvullende subsidie voor kampeeractiviteiten.