Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - Hooggeschoolde

Toelating tot arbeid - Hooggeschoolde

Buitenlandse hooggeschoolden kunnen onder bepaalde voorwaarden in Vlaanderen komen werken. Hun toekomstige werkgever kan daarvoor een toelating tot arbeid aanvragen. 

Voorwaarden om in Vlaanderen te werken als hooggeschoolde

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een buitenlandse hooggeschoolde die niet tot een van die welbepaalde categorieën behoort en daarom wél een toelating tot arbeid nodig heeft, kan in Vlaanderen werken als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

 • De hooggeschoolde (zie artikel 17,1° van het Besluit van de Vlaamse Regering(PDF bestand opent in nieuw venster)) heeft een ‘daarmee gelijkgesteld) diploma hoger of universitair onderwijs. Dat diploma is:
  • minstens van bachelor- of masterniveau, van opleiding die:
  • uitgereikt door hogeronderwijsinstelling die erkend is door de staat waar het instituut gevestigd is. Diploma of getuigschrift van private onderwijsinstelling is daarvoor niet geldig.
 • Het loon voor hooggeschoolde +30jaar bij een lokale tewerkstelling met Belgische arbeidsovereenkomst:
  • Bedraagt minstens evenveel als gemiddelde bruto jaarloon in België: 45.984 euro in 2023.
  • Om het maandloon te berekenen vanaf het bruto jaarloon bij een lokale tewerkstelling (met Belgische arbeidsovereenkomst) deel je het bruto jaarloon door 13,92. Zo vang je voordelen op zoals de dertiende maand en vakantiegeld. (€45.984,00 : 13,92 = €3.303,45/maand) ​​​​
 • Het loon voor hooggeschoolden -30 jaar en verpleegkundigen bij een lokale tewerkstelling met Belgische arbeidsovereenkomst:
  • Bedraagt minstens 80% van het gemiddelde bruto jaarloon in België:
   36.787,20 euro in 2023
  • Om het maandloon te berekenen vanaf het bruto jaarloon bij een lokale tewerkstelling (met Belgische arbeidsovereenkomst) deel je het bruto jaarloon door 13,92. Zo vang je voordelen op zoals de dertiende maand en vakantiegeld. (€ 36.787,20 : 13.92 = € 2.642,76/maand)
 • Het loon voor gedetacheerde hooggeschoolde (met buitenlandse arbeidsovereenkomst)
  • Bedraagt minstens evenveel als gemiddelde bruto jaarloon in België: 45.984 euro in 2023
  • Om het maandloon te berekenen vanaf het bruto jaarloon bij een detachering (met buitenlandse arbeidsovereenkomst) deel je het bruto jaarloon door 12, aangezien de Belgische regeling van dertiende maand en vakantiegeld niet van toepassing is op buitenlandse loonsamenstelling. (€ 45.984 euro : 12 = 3.832,00/maand)
  • Voor gedetacheerde hooggeschoolden - 30 jarigen en gedetacheerde verpleegkundigen is geen 80% regel van toepassing op het loon.
 • Meer info over lonen en toeslagen vind je hier terug.

Indien u een pas afgestudeerde in dienst wil nemen

Indien u een pas afgestudeerde in dienst wil nemen, hou dan rekening met hetvolgende:

 • Aanvraag indienen ten vroegste 6 maanden vóór de gewenste startdatum;
 • Diploma (voor hooggeschoolden of zorgkundigen): de toelating kan niet uitgereikt worden zonder diploma of attest dat betrokkene geslaagd is voor de opleiding.
  • De toelating tot arbeid kan goedgekeurd worden vanaf dat er een attest uitgereikt werd dat bevestigt dat betrokkene geslaagd is in de opleiding. Dit attest vervangt dan het diploma voor personen die recent zijn afgestudeerd. Dit attest dient te bevestigen dat betrokkene geslaagd is voor de opleiding in afwachting van de afgifte van het officiële diploma.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Als werkgever vraagt u de toelating tot arbeid voor uw toekomstige werknemer aan. De procedure en de documenten die u nodig hebt verschillen naargelang de duur van de tewerkstelling. Vraagt u de toelating voor het eerst aan of vernieuwt u ze? Ook dan is er een verschil.

Lees deze pagina in: