Voorwaarden om in Vlaanderen te werken

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een buitenlandse hooggeschoolde die niet tot een van die welbepaalde categorieën behoort en daarom wél een toelating tot arbeid nodig heeft, kan in Vlaanderen werken als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

 • De hooggeschoolde (zie artikel 17,1° van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)) heeft een ‘daarmee gelijkgesteld) diploma hoger of universitair onderwijs. Dat diploma is:
  • minstens van bachelor- of masterniveau (tertiair onderwijsniveau), van opleiding die:
  • uitgereikt door hogeronderwijsinstelling die erkend is door de staat waar het instituut gevestigd is. Diploma of getuigschrift van private onderwijsinstelling is daarvoor niet geldig.
 • Zijn inkomen:
  • bedraagt minstens evenveel als gemiddelde brutojaarloon in België: 42.696 euro in 2020. Dit bedrag wordt verhoogd naar 43.524 euro in 2021.
  • hoeft maar minstens 80% van het gemiddelde brutojaarloon in België (34.156,80 euro in 2020 - dit bedrag wordt verhoogd naar 34.819,20 euro in 2021) te bedragen als hij:
   • arbeidsovereenkomst heeft met in België gevestigde werkgever
   • én nog geen 30 jaar is óf aan het werk gaat als verpleegkundige.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Als werkgever vraagt u de toelating tot arbeid voor uw toekomstige werknemer aan. De procedure en de documenten die u nodig hebt verschillen naargelang de duur van de tewerkstelling. Vraagt u de toelating voor het eerst aan of vernieuwt u ze? Ook dan is er een verschil.