Voorwaarden om in Vlaanderen te werken

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een buitenlander die een opleiding zal volgen in de Belgische zetel van een multinationale groep, en die niet tot één van die welbepaalde categorieën behoort en daarom wél een toelating tot arbeid nodig heeft, kan in Vlaanderen werken als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

De tewerkstelling duurt maximaal 90 dagen

Voor een tewerkstelling van maximaal 90 dagen is er geen toelating tot arbeid nodig (zie artikel 16, §1, 4° van het besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)). De volgende voorwaarden gelden:

  • De werknemer wordt naar België gedetacheerd voor een opleiding in de Belgische zetel uit de groep van ondernemingen waartoe de buitenlandse werkgever behoort.
  • De opleiding maakt deel uit van een opleidingsovereenkomst tussen de zetels van die groep.
  • De tewerkstelling duurt maximaal 90 dagen.

Een groep van ondernemingen (zie artikel 17,19° van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)) is een geheel van verbonden en/of geassocieerde vennootschappen, zoals vermeld in artikel 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen.

De tewerkstelling duurt 90/180 dagen met Schengenvisum of langer dan 3 maanden

Voor de buitenlander die een opleiding zal volgen in de Belgische zetel van een multinationale groep, en dat voor 90/180 dagen met een Schengenvisum, vraagt de werkgever een arbeidskaart en arbeidsvergunning aan. De buitenlandse werknemer zal tijdens de geldigheidsduur van zijn Schengenvisum (geldig voor 180 dagen) maximaal 90 prestatiedagen mogen werken en verblijven in het Vlaams Gewest.

Duurt de tewerkstelling langer dan 3 maanden? Dan vraagt u als werkgever een gecombineerde vergunning van bepaalde duur aan.

In biede gevallen gelden de volgende voorwaarden gelden:

  • De werknemer wordt naar België gedetacheerd voor een opleiding in de Belgische zetel uit de groep van ondernemingen waartoe de buitenlandse werkgever behoort.
  • De opleiding maakt deel uit van een opleidingsovereenkomst tussen de zetels van die groep.
  • De tewerkstelling duurt langer dan 3 maanden. Er is geen maximumduur voor de opleiding.

Een groep van ondernemingen (zie artikel 17,19° van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)) is een geheel van verbonden en/of geassocieerde vennootschappen, zoals vermeld in artikel 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen.