Toelating tot arbeid voor meer dan 90 dagen

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een buitenlander die niet tot een van die welbepaalde categorieën behoort, kan in Vlaanderen komen werken als hij hier tewerkgesteld is in het kader van een internationaal akkoord dat is goedgekeurd door een federale, gewestelijke of gemeenschapsoverheid. Een voorbeeld van zo’n akkoord is een internationaal uitwisselingsprogramma zoals Erasmus. Dat is goedgekeurd op Vlaams, Belgisch of Europees niveau. Op die manier mag een buitenlander als student stage lopen in België.

De stage of tewerkstelling duurt maximaal 3 maanden

Bij een tewerkstelling ter uitvoering van internationale akkoorden is er wettelijk gezien geen toelating tot arbeid nodig indien de tewerkstelling of stage maximaal 3 opeenvolgende maanden duurt.

De stage of tewerkstelling duurt 90/180 dagen met Schengenvisum of langer dan 3 maanden

90/180 Dagen met Schengenvisum: de werkgever vraagt een arbeidskaart en arbeidsvergunning aan. De buitenlandse werknemer zal tijdens de geldigheidsduur van zijn Schengenvisum (geldig voor 180 dagen) maximaal 90 prestatiedagen mogen werken en verblijven in het Vlaams Gewest.

De stage of tewerkstelling duurt langer dan 3 maanden? De werkgever vraag een gecombineerde vergunning van bepaalde duur aan.

Zo kan de statgiair in Vlaanderen werken.