Verwerving en vervreemding van onroerende goederen

De dienst Vastgoedtransacties kan diensten verlenen op vlak van:

  • verwerving en vervreemding, meestal door een aankoop of (openbare) verkoop, van onroerende goederen, voor rekening van
    • andere entiteiten van de Vlaamse Overheid
    • andere openbare instellingen
    • lokale besturen (zoals gemeenten en OCMW’s).
  • de schatting en de waardering van vermogensbestanddelen, en onroerende goederen in het bijzonder.

Procedure

Nieuwe opdrachten moeten aangevraagd worden via het aanvraagformulier. U downloadt het formulier hieronder en vult het in. Mail het volledig ingevulde formulier en de nodige bijlagen naar vastgoedtransacties@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Lopende verkopen

Een overzicht van de lopende verkopen vindt u terug op onderstaande pagina:

Authentificerende derde - notarisfunctie

De dienst Vastgoedtransacties kan optreden als authentificerende derde: ze kan authentieke aktes opmaken, net zoals dat door een gewone notaris gebeurt.

De dienst doet dit alleen voor haar wettelijke opdrachten, zoals:

  • het verlijden van akten van verwervingen en vervreemdingen van onroerende goederen door openbare besturen.
  • het verlijden van akten die verband houden met de oprichting, de organisatie, de statuten en het intern bestuur van rechtspersonen die verband houden met de Vlaamse overheid.

U kan als burger of onderneming zelf geen beroep doen op de afdeling Vastgoedtransacties ter vervanging van een gewone notaris.