Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mijn dossier Vlaamse Belastingdienst

Mijn dossier

Op ‘Mijn dossier’ worden een aantal interactieve functionaliteiten aangeboden, zoals het bekijken van uw online dossier en het indienen van een aangifte..

Functionaliteiten

  • uw online dossier bekijken voor verkeersbelastingen, onroerende voorheffing, …
  • de berekening van de belasting simuleren
  • een bezwaar indienen
  • een aangifte indienen
  • uitstel voor de aangifte van nalatenschap aanvragen of een bindende schatting
  • een afspraak maken met een van onze diensten

Handleidingen "Mijn Dossier"

Ondervindt u moeilijkheden bij het gebruik van “Mijn Dossier”? U kan in eerste instantie de onderstaande handleidingen raadplegen.

Als u hierin geen antwoord vindt op uw vragen, kan u ook telefonisch terecht op het gratis nummer 1700.

De manier om volmachten te beheren voor ondernemingen en andere rechtspersonen is sinds december 2019 aangepast. Meer informatie hierover vindt u in de instructiefilmpjes. Voor natuurlijke personen blijft de werkwijze geldig die beschreven is in de handleiding 3 hieronder.

Instructiefilmpjes Mijn Dossier voor ondernemingen

Om de bestaande volmachten te verlengen of om er nieuwe toe te kennen, moet u in het Vlaams gebruikersbeheer het gebruikersrecht Mijn dossier Vlaamse Belastingdienst Gebruiker toekennen aan de gebruiker(s) aan wie u volmacht wil geven. Daarvoor moet u een aantal stappen doorlopen die uitgelegd zijn op de website van de Vlaamse overheid en in instructiefilmpjes. Hebt u hier hulp bij nodig, dan kunt u contact opnemen met de Vlaamse Infolijn via het gratis telefoonnummer 1700.

Meer informatie en bijhorende instructiefilmpjes over het gebruikersbeheer vindt u op:

https://overheid.vlaanderen.be/praktische-info-voor-lokale-beheerders(opent in nieuw venster).

Om een volmacht aan te maken via het Vlaams gebruikersbeheer, doorloopt u volgende vier stappen:

STAP 1 - de wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming duidt zichzelf aan als hoofdtoegangsbeheerder in het Beheer der Toegangsbeheerders (toelichting via https://overheid.vlaanderen.be/aanmelden-als-ondernemer(opent in nieuw venster));

STAP 2 - de wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming zoekt zichzelf op in het centraal gebruikersbeheer en kent zichzelf het recht hoofd lokale beheerder toe (toelichting via https://overheid.vlaanderen.be/aanmelden-als-ondernemer(opent in nieuw venster));

STAP 3 - de hoofd lokale beheerder zoekt een gebruiker op waaraan die een volmacht wil geven en koppelt die aan de onderneming;

STAP 4 - de hoofd lokale beheerder kent het gebruikersrecht Mijn dossier Vlaamse Belastingdienst Gebruiker toe aan de gebruiker en selecteert in Profiel de belasting(en) waarvoor het gebruikersrecht wordt verleend.