Vaderschapsverlof of geboorteverlof

Papa en baby
© Joris Casaer

U hebt als vader recht op 10 werkdagen vaderschapsverlof.

  • Dezelfde termijn geldt in geval van een meerling.
  • U moet dat verlof opnemen binnen 4 maanden vanaf de dag van de bevalling.
  • Die 10 dagen mogen in één keer of verspreid opgenomen worden.

Tijdens de eerste drie dagen van het vaderschapsverlof krijgt u uw volledige loon van uw werkgever. Tijdens de zeven volgende dagen van het vaderschapsverlof ontvangt u een uitkering van uw ziekenfonds.

De regeling in het onderwijs wijkt enigszins van de algemene regeling over het vaderschapsverlof (geboorteverlof).

Omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof

Bij hospitalisatie of overlijden van de moeder kan moederschapsverlof in vaderschapsverlof omgezet worden om de opvang van het kind te verzekeren.

  • Bij hospitalisatie kan het vaderschapsverlof verlengd worden met de periode dat de moeder in het ziekenhuis verblijft.
  • Bij overlijden van de moeder kan het resterende gedeelte van het moederschapsverlof omgezet worden in vaderschapsverlof.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de personeelsdienst van uw werkgever, uw vakbond of uw ziekenfonds of op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

In het onderwijsis er in zulke gevallen het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder. Dat 'geboorteverlof' geldt niet alleen voor vaders, maar ook voor de samenwonende partner van de gehospitaliseerde of overleden moeder.

Adoptieverlof

Ook als u een kind adopteert, hebt u recht op verlof. Dat heet adoptieverlof.

Publicaties

Meer info