Belangrijkste partners bij de bouw van het Verenigingsloket zijn:

  • het Vlaams departement Jeugd, Cultuur en Media - initiatiefnemer en coördinator en bezieler van het project
  • Digitaal Vlaanderen - verantwoordelijk voor de Vlaamse digitale bouwstenen die zorgen voor de uitwisseling van gegevens in het kader van overheidsdienstverlening, waaronder de verenigingsdata via het Verenigingsregister
  • VLAIO - ontwikkelt het webplatform van het Verenigingsloket (dat gevoed wordt door de digitale bouwstenen)
  • ABB - ondersteunt de lokale besturen (waar het grootste gedeelte van de dienstverlening aan verenigingen zich bevindt) bij digitalisatieprojecten

  De verschillende doelgroepen en stakeholders worden op regelmatige tijdstippen op de hoogte gehouden van de voortgang van het project en daarover geconsulteerd:

  • Verenigingen via gebruikerstesten en het participatieproject
  • Koepels, steunpunten en federaties via het participatietraject, piloottrajecten en een vertegenwoordiging in de partnerraad
  • Lokale besturen via het participatietraject, piloottrajecten en de werkgroep lokale besturen
  • Vlaamse overheidsdiensten via het participatietraject, piloottrajecten en een vertegenwoordiging in het bestuurscomité
  • Federale overheidsdiensten via het participatietraject en een vertegenwoordiging via de partnerraad
  • Softwareleveranciers via piloottrajecten en de klankbordgroep

  Meer info over de verschillende soorten overlegorganen en hun vertegenwoordiging is te vinden op de pagina Overlegorganen en contactmomenten