Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkiezingen in Vlaanderen

Verkiezingen in Vlaanderen

De laatste verkiezingen in Vlaanderen vonden plaats op zondag 26 mei 2019, meer bepaald:

  • regionale verkiezingen o.a. voor het Vlaams Parlement
  • federale verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • Europese verkiezingen voor het Europees Parlement.

De volgende verkiezingen vinden plaats op zondag 9 juni 2024.

Stemhokjes met een persoon met een hond
© Frederiek Vande Velde

De laatste lokale verkiezingen vonden plaats op zondag 14 oktober 2018:

  • provinciale verkiezingen voor de Provincieraad
  • gemeentelijke verkiezingen voor de gemeenteraad.

De volgende lokale verkiezingen vinden plaats op zondag 13 oktober 2024.

Uitslagen van de verkiezingen

Na afloop van de stembusgang worden de stemmen geteld en de resultaten bekendgemaakt. De zetels worden toegekend aan de deelnemende partijen, die op hun beurt de zetels verdelen onder hun verkozenen.

Op de verkiezingswebsites van de Vlaamse en federale overheid vindt u alle resultaten van de federale, regionale, lokale en Europese verkiezingen sinds 1848.

Lees meer

Stemrecht en opkomstplicht

In België is er opkomstplicht voor alle Belgen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Dat wil zeggen dat u verplicht bent deel te nemen wanneer er verkiezingen worden georganiseerd, ook wanneer u zich in het buitenland bevindt. Als u verhinderd bent om te gaan stemmen, kunt u wel een volmacht geven. De opkomstplicht is afgeschaft voor de lokale en provinciale verkiezingen.

Meer informatie over stemrecht en stemplicht, volmachten en geldig stemmen vindt u op:

Een geldige stem uitbrengen

U kunt op verschillende manieren een geldige stem uitbrengen. Ofwel stemt u op een lijst (lijststem) ofwel brengt u een voorkeurstem uit 1 of meer kandidaten van dezelfde lijst (naamstem).

Als u dat wilt, kunt u ook blanco stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels. Het is dus niet zo dat de blanco stemmen of ongeldige stemmen naar de meerderheid gaan.