Stemhokjes met een persoon met een hond
© Frederiek Vande Velde

De laatste lokale verkiezingen vonden plaats op zondag 14 oktober 2018:

  • provinciale verkiezingen voor de Provincieraad
  • gemeentelijke verkiezingen voor de gemeenteraad.

De volgende lokale verkiezingen vinden plaats op zondag 13 oktober 2024.

Uitslagen van de verkiezingen

Na afloop van de stembusgang worden de stemmen geteld en de resultaten bekendgemaakt. De zetels worden toegekend aan de deelnemende partijen, die op hun beurt de zetels verdelen onder hun verkozenen.

Op de verkiezingswebsites van de Vlaamse en federale overheid vindt u alle resultaten van de federale, regionale, lokale en Europese verkiezingen sinds 1848.

Lees meer

Stemrecht en opkomstplicht

In België is er opkomstplicht voor alle Belgen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Dat wil zeggen dat u verplicht bent deel te nemen wanneer er verkiezingen worden georganiseerd, ook wanneer u zich in het buitenland bevindt. Als u verhinderd bent om te gaan stemmen, kunt u wel een volmacht geven.

Als Belg moet u gaan stemmen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent minstens 18 jaar, ten laatste op de dag van de verkiezingen.
  • U bent niet geschorst of uitgesloten van het kiesrecht.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van uw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

Als buitenlander in België kunt u onder bepaalde voorwaarden als kiezer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen. Eens u zich als niet-Belg hebt ingeschreven voor de verkiezingen, geldt de opkomstplicht ook voor u.

Lees meer

Een geldige stem uitbrengen

U kunt op verschillende manieren een geldige stem uitbrengen. Ofwel stemt u op een lijst (lijststem) ofwel op personen (naamstem).

U mag dus zowel een lijststem als één of meer naamstemmen geven, maar u moet wel binnen dezelfde lijst blijven.

Als u dat wilt, kunt u ook blanco te stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels. Het is dus niet zo dat de blanco stemmen of ongeldige stemmen naar de meerderheid gaan.

Digitaal stemmen

Heel wat Vlaamse gemeenten en Brussel gebruiken computers om de stemmen te registeren. In andere gemeenten moet u uw stem uitbrengen met potlood en papier(opent in nieuw venster).

Benieuwd hoe de stemcomputers in Vlaanderen precies werken? Lees het stappenplan(opent in nieuw venster) of bekijk het videofilmpje over digitaal stemmen.

Als kandidaat deelnemen aan de verkiezingen

Wilt u als kandidaat opkomen bij verkiezingen? Dan moet u eerst voldoen aan bepaalde voorwaarden. Vervolgens moet u worden voorgedragen als kandidaat.

De kandidaten moeten hun kandidatenlijst tijdig samenstellen en indienen. Die lijst moet beantwoorden aan de pariteitsregels.

Zowel een politieke partij als een burger kan een kandidatenlijst indienen.

Lees meer

Stem- en telbureaus

In aanloop naar de verkiezingen doet de overheid een beroep op burgers om te zitten in een stembureau of telbureau, als voorzitter of als bijzitter. Zij moeten het kiezen in de stemlokalen en het tellen van de uitgebrachte stemmen in goede banen leiden. De bevoegde overheid voorziet de nodige instructies om die belangrijke taak tot een goed einde te brengen.

Lees meer