Bij de aankoop van de enige eigen woning is vanaf 1 januari 2022 nog maar 3 procent (voorheen 6 procent) registratiebelasting verschuldigd.

Dit nieuw tarief zal van toepassing zijn op alle koopovereenkomsten waarvan de authentieke akte wordt verleden vanaf 1 januari 2022.

Voorwaarden

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunsttarief voor de enige eigen woning te kunnen genieten; bij een aankoop met verschillende personen worden de voorwaarden voor het verlaagd tarief per koper beoordeeld. Alleen de voorwaarde met betrekking tot de verwerving van het volledige goed geldt voor alle kopers samen.

Bedrag

Vanaf 1 januari 2022 betaalt u op de aankoop van een enige eigen woning nog maar 3 procent (voorheen 6 procent) registratiebelasting. Dit tarief geldt voor authentieke aankoopaktes die verleden worden vanaf 1 januari 2022.

Inwerkingtreding - tarief 6% dat 3% wordt: datum notariële akte telt

Datum compromis

Datum notariële akte

Tarief dat van toepassing zal zijn

2021

2021

6%

2021

2022

3%

2022

2022

3%

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden toegepast.

Dit verlaagd tarief kan ook via teruggave worden genoten.