Voorwaarden bouwaanvragen tot 31 december 2013

Bij bouwaanvragen die ingediend werden tot 31 december 2013, is een regenwaterput verplicht

  • bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen met een horizontale dakoppervlakte die groter is dan 75 m²
  • wanneer de dakoppervlakte van een gebouw uitgebreid wordt met meer dan 50 m².

Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Vraag na bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Voorwaarden bouwaanvragen sinds 1 januari 2014

Regenwatersysteem

Voor bouwaanvragen voor verbouwing of uitbreiding, ingediend sinds 1 januari 2014, van een woning is een regenwatersysteem niet meer verplicht.

Voor bouwaanvragen voor nieuwbouw of herbouw, ingediend sinds 1 januari 2014 gelden strengere regels: meestal is een regenwatersysteem voor hergebruik van regenwater verplicht.

  • Eengezinswoning. Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoning met een oppervlakte groter dan 40 m², moet het volume van de regenwaterput minstens 5000 liter zijn.
    Bij verbouwing (renovatie) of uitbreiding van een woning is installatie van een regenwaterput niet verplicht.
  • Ander gebouw. Bij nieuwbouw of herbouw van minstens één ander gebouw dan een eengezinswoning met een dakoppervlakte groter dan 100 m², moet het volume van het regenwatersysteem 50 liter per vierkante meter dakoppervlakte zijn. Het maximum is 10.000 liter.

Als het gebouw volledig is gedekt door een groendak, moet er geen regenwaterput geplaatst worden. In geval van een gedeeltelijk groendak moeten de delen met groendak niet aangesloten worden op de regenwaterput en moeten die delen niet meegeteld voor de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput.

Deze regels kan u vinden in de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.(opent in nieuw venster)

Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Vraag na bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Infiltratievoorziening

  • Overtollig regenwater in de grond laten sijpelen of een infiltratievoorziening is verplicht bij bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie met een nieuwe oppervlakte van meer dan 40 m2. Bij nieuwe verkavelingen zijn collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.
  • Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.
  • De overloop van de regenwaterput moet aangesloten worden op een infiltratie- of buffervoorziening (als die verplicht is volgens de 'Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) Hemelwater(opent in nieuw venster)').

Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Vraag na bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Op NAVWEB, de website van de Vlaamse Architectenorganisatie, kunt u de 'Infiltratiewaaier: overzicht verschillende types infiltratiesystemen(opent in nieuw venster)' downloaden of bestellen.

Verplichte keuring

Bij een belangrijke wijziging van de afvoer, zoals de installatie van een regenwaterput of infiltratievoorziening, ben je verplicht die te laten keuren. Bij de keuring wordt op het privédomein nagekeken of enerzijds de scheiding van afval- en regenwater en anderzijds de aansluiting van beide waterstromen op de openbare riolering, conform is met de wettelijke en technische voorschriften.

Veelgestelde vragen