Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel VI. De administratieve loopbaan Vlaams personeelsstatuut

Deel VI. De administratieve loopbaan

TITEL 1Algemene bepalingen
TITEL 2Hiërarchische indeling der graden
TITEL 3Anciënniteit
TITEL 4Mobiliteit
Hoofdstuk 1Herplaatsing
Hoofdstuk 2Horizontale mobiliteit
Hoofdstuk 2bisExterne mobiliteit [13]
Hoofdstuk 3.Standplaatsbepaling
TITEL 5De bevordering
Hoofdstuk 1Definitie en algemene bepalingen
Hoofdstuk 2Bevordering binnen het niveau
Hoofdstuk 3Bevordering door overgang naar een hoger [9] niveau
Hoofdstuk 4opgeheven [32]
TITEL 6Graadverandering en functiewijziging
Hoofdstuk 1Specifieke graadveranderingen binnen het zeewezen [14]
Hoofdstuk 2Specifieke functiewijzigingen binnen het zeewezen [14]
Hoofdstuk 3opgeheven [32]
Hoofdstuk 3bisopgeheven [9]
Hoofdstuk 4Vrijwillige terugzetting in graad
TITEL 7De IT-mandaten en tijdelijke aanstellingen
Hoofdstuk 1De IT-mandaten
Hoofdstuk 2De projectleiders [9]
Hoofdstuk 3De waarneming van een hoger ambt
Hoofdstuk 4De preventiefuncties
Hoofdstuk 5opgeheven [9]
Hoofdstuk 6De huisbewaarders
TITEL 8De functionele loopbaan van de ambtenaar
Hoofdstuk 1Definitie en toepassingsgebied
Hoofdstuk 2De diverse functionele loopbanen
TITEL 9Bijzondere bepalingen
Hoofdstuk 1Bijzondere bepalingen met betrekking tot de regeling
van de rechtspositie van het scheepspersoneel
Hoofdstuk 2Bijzondere bepalingen met betrekking tot de regeling
van de rechtspositie van de personeelsleden
van de regionale luchthavens
Hoofdstuk 3Bijzondere bepalingen met betrekking tot de regeling
van de rechtspositie van het buitenlandpersoneel
Hoofdstuk 4Bijzondere bepalingen met betrekking tot de regeling
van de rechtspositie van het personeel
van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht [32]
Hoofdstuk 5Bijzondere bepalingen met betrekking tot de regeling
van de rechtspositie van het personeel
van de Vlaamse Informatie- en screeningsdienst
op de lokale geloofsgemeenschappen [63]
TITEL 10Overgangsbepalingen