Gedaan met laden. U bevindt zich op: SP 15005 - Aangifte van nalatenschap - Bewijs passief - Bedrag factuur nog niet gekend Vlaamse Belastingdienst

SP 15005 - Aangifte van nalatenschap - Bewijs passief - Bedrag factuur nog niet gekend

Administratief standpunt
Nummer
15005
Datum beslissing
12 september 2022
Publicatiedatum
29 september 2022

Heffing

  • Erfbelasting

Wettelijke basis

  • art. 2.7.3.4.1. VCF
  • art. 3.5.2.0.1. VCF
  • art. 3.6.0.0.1. VCF

Standpunt

Bij laattijdige indiening is er altijd een belastingverhoging verschuldigd, ook al werd er uitstel verleend.

In een aantal gevallen kan worden vastgesteld dat aangevers, ongeacht of zij voor een werkelijk bewijs van het passief of voor het forfaitair passief kiezen, passief niet tijdig kunnen aantonen in de aangifte van nalatenschap, omdat het aanslagbiljet of de factuur hen pas na het verstrijken van de indieningstermijn wordt bezorgd. Het gaat hier voornamelijk over facturen van gemeentelijke, provinciale, gewestelijke of federale overheidsdiensten, dus om facturen of aanslagbiljetten die slechts periodiek worden opgemaakt, of om ziekenhuisfacturen. Indien dergelijke facturen pas na de verbeteringstermijn aan aangevers worden verzonden kunnen zij toch nog in het passief aanvaard worden en kan er hetzij een bezwaarschrift, hetzij een verzoek tot ambtshalve ontheffing worden ingediend. Dit laatste, op voorwaarde dat men kan aantonen dat er een gegronde reden is voor het laattijdig overmaken van het stuk… (wat impliceert dat men van het bestaan niet wist op datum waarop de aangifte binnen moest zijn) of wel wist dat die factuur nog ging komen (bestaan dus wel kende), maar het bedrag nog niet kende op ogenblik dat aangifte binnen moest zijn.

Bij ontvangst van dergelijke facturen kunnen de aangevers opteren om over te stappen van het forfait naar het werkelijk bewijs van het passief.

Historische versies

Hieronder vindt u een overzicht van de historische versies van dit standpunt:

oorspronkelijk standpunt dd. 19.01.2015, publicatie op 03.02.2015