Gedaan met laden. U bevindt zich op: SP 18071 - Hernieuwing/vestiging opstalrecht met bestaande constructies ten bezwarende titel, zonder vergoeding voor de constructies Vlaamse Belastingdienst

SP 18071 - Hernieuwing/vestiging opstalrecht met bestaande constructies ten bezwarende titel, zonder vergoeding voor de constructies

Administratief standpunt
Nummer
18071
Datum beslissing
19 juli 2021
Publicatiedatum
10 november 2021

Heffing

  • Verkooprecht

Wettelijke basis

  • art. 2.9.1.0.1. VCF

Standpunt

De vestiging/vernieuwing van een opstalrecht waarbij zich reeds bestaande constructies op de met opstal bezwaarde grond bevinden, geeft aanleiding tot volgende heffingen:

1) Er wordt bij de vestiging van het opstalrecht door de opstalhouder aan de grondeigenaar een vergoeding betaald voor de bestaande constructies;

Er is m.a.w. sprake van een onroerende overdracht ten bezwarende titel. Bijgevolg zal er benevens het federale registratierecht van de vestiging van het opstalrecht, ook verkooprecht verschuldigd zijn.

De overdracht van de constructies kan rechtstreeks of onrechtstreeks (via de opstalvergoeding) betaald worden.

Indien de constructies onrechtstreeks vergoed worden via de opstalvergoeding, is het aan VLABEL om gelet op de omstandigheden en opeenvolging van feiten aan te tonen dat deze vergoeding slaat op de constructies, opdat er verkooprecht verschuldigd zou zijn.

Als de waarde van de vergoeding voor het “opstalrecht” de waarde van de constructies benadert of overtreft, kan ook dit bv. een aanwijzing zijn dat de vergoeding eveneens slaat op de overdracht van de constructies.

Een vergoeding voor de constructies kan ook bv. blijken uit het feit dat in geval van vernieuwing van opstal de nieuwe opstalvergoeding groter is dan de initiële opstalvergoeding.

2) Er wordt bij de vestiging van het opstalrecht door de opstalhouder aan de grondeigenaar geen vergoeding betaald voor de bestaande constructies; Er is m.a.w. sprake van een onroerende overdracht ten kosteloze titel. Bijgevolg zal er in uitzonderlijke gevallen ook schenkbelasting verschuldigd zijn, doch enkel wanneer er sprake is van animus donandi in hoofde van de grondeigenaar. Dit zal moeten blijken uit de concrete omstandigheden.