Heffing

  • Verkooprecht

Vlaamse Codex Fiscaliteit

  • 2.9.1.0.4.

Standpunt

Als een vennoot uittreedt uit een BV of een CV en als scheidingsaandeel een onroerend goed (met ligging in het Vlaamse Gewest) van de vennootschap krijgt toebedeeld, dan valt deze verkrijging in principe onder de toepassing van het verkooprecht.

Is de verkrijgende vennoot echter een “historische vennoot” in de zin van artikel 2.9.1.0.4, tweede lid VCF, en was er een onverdeeldheid tussen de vennoot en de vennootschap, waarin de vennoot niet de hoedanigheid heeft van “derde-verkrijger”, dan valt de verkrijging onder de toepassing van het verdeelrecht.