Heffing

  • Verkooprecht

Vlaamse Codex Fiscaliteit

  • 2.9.4.2.15.

Standpunt

Ofschoon de aanwezigheid van een goedgekeurd natuurbeheerplan type twee of drie overeenkomstig artikel 2.9.4.2.15, §1 VCF moet worden beoordeeld op de datum van de verkoopovereenkomst, beoordeelt Vlabel deze regel, om praktische redenen, op het tijdstip van het verlijden van de authentieke verkoopakte.