Gedaan met laden. U bevindt zich op: SP 23014 - Zakelijke subrogatie van rechtswege – werking in de tijd Vlaamse Belastingdienst

SP 23014 - Zakelijke subrogatie van rechtswege – werking in de tijd

Administratief standpunt
Nummer
23014
Datum beslissing
17 april 2023
Publicatiedatum
11 mei 2023

Heffing

  • Erfbelasting

Wettelijke basis

  • art. 2.7.6.0.4. VCF

Standpunt

Een onroerend goed dat met geschonken geld werd gekocht, kan terugkeren naar de schenker op basis van de wettelijke terugkeer en zaakvervanging van rechtswege. Deze akte die de terugkeer vaststelt zal geen aanleiding geven tot enige registratiebelasting.

De wettelijke terugkeer heeft aldus niet enkel betrekking op de geschonken zaak in natura of op de nog niet betaalde koopprijs, maar ook op de zaak waarin de prijs van het oorspronkelijk geschonken goed wederbelegd is of waarmee dit geruild werd.

Vlabel erkent de visie van het hof van beroep van Gent van 27 september 2022 waarbij gesteld wordt dat “ook al was ‘zakelijke subrogatie’ op het moment van de schenking en op het moment van openvallen van de nalatenschap nog niet in het (Oud) Burgerlijk Wetboek expliciet als kenmerk van zakelijke rechten voorzien (anders dan nu in artikel 3.10 BW het geval is sinds 1 september 2021), toch moet worden aangenomen dat het als een algemeen geldend principe bestond, ook voor gevallen waarin de wet er geen uitdrukkelijke melding van maakt.

Opmerking: voor wat betreft conventionele terugkeer: zie standpunten 16021 en 16030.