Gedaan met laden. U bevindt zich op: Randgemeenten krijgen steun bij ‘Wonen in Eigen Streek’-beleid Nieuwsberichten van Vlaamse Rand

Randgemeenten krijgen steun bij ‘Wonen in Eigen Streek’-beleid

Nieuwsbericht
30 mei 2024

Vlabinvest krijgt een subsidie van 5 miljoen euro uit het Vlaamse Randfonds om lokale besturen administratief en financieel te ondersteunen rond Wonen in Eigen Streek (WIES). De ondersteuning maakt het voor de lokale besturen makkelijker om aan de slag te gaan met de mogelijkheden van het nieuwe decreet Wonen in Eigen Streek.

Sociale verdringing tegengaan

Heel wat inwoners van de Vlaamse Rand moeten vandaag noodgedwongen verhuizen naar een andere streek omdat ze in hun eigen regio geen woning meer kunnen betalen. Daarom kwam er in 2023 onder impuls van de minister van Vlaamse Rand en de minister van Wonen een nieuw decreet ‘Wonen In Eigen Streek’(opent in nieuw venster).

Dat geeft de duurste Vlaamse steden en gemeenten de mogelijkheid om bij grotere vastgoedprojecten kavels of woningen voor te behouden voor mensen die een band hebben met de gemeente. Het lokaal bestuur staat dan in voor het geheel of een deel van het grondaandeel, waardoor de koper een beperkter deel van de prijs moet dragen.

Tot 1 miljoen euro aan ondersteuning per WIES-project

Om het de lokale besturen makkelijker te maken, krijgt het autonoom provinciebedrijf (apb) Vlabinvest nu de taak hen administratief en financieel te ondersteunen. Alle WIES-gemeenten binnen het werkingsgebied van Vlabinvest kunnen bij het apb terecht voor hulp bij o.a. het opstellen van een gemeentelijk WIES-reglement, de opmaak van een WIES-register of de opmaak van een authentieke akte met WIES.

Daarnaast kunnen de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand ook rekenen op financiële steun. Vlabinvest beheert een WIES-fonds waarmee het 50% van de gemeentelijke bijdrage in het grondaandeel voor zijn rekening kan nemen en dit tot maximum 1.000.000 euro per project. Voor elke euro die een randgemeente wil investeren om ‘Wonen In Eigen Streek’ mogelijk te maken, legt het WIES-fonds dus een euro bij.

Meer weten? Surf dan snel naar de website van Vlabinvest.(opent in nieuw venster)