In 2021 lag de levensverwachting bij de geboorte in het Vlaamse Gewest voor de hele wettelijke bevolking op 82,7 jaar. Bij mannen ging het om 80,4 jaar, bij vrouwen om 85 jaar. Dat geeft een extra levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen van 4,6 jaar ten aanzien van mannen.

Evolutie in (interactieve) grafiek

In de periode 2000-2019 is de levensverwachting bij de geboorte toegenomen van 78,5 jaar in 2000 naar 82,7 jaar in 2019 (+4,2 jaar) voor de totale bevolking. Die stijging lag hoger bij mannen (+5,1 jaar) dan bij vrouwen (+3,3 jaar). Ook op oudere leeftijden behouden vrouwen een hogere levensverwachting dan mannen: op de leeftijd van 65 jaar lag de levensverwachting van vrouwen in 2020 2,9 jaar hoger, op de leeftijd van 85 jaar 1,1 jaar hoger.

In 2020 werd voor het eerst in 20 jaar een duidelijke daling van de levensverwachting vastgesteld. Die hangt samen met het hoge aantal overlijdens tijdens de COVID-19-pandemie. Men verwacht dat dit effect opnieuw zal uitdoven in de komende jaren.

De levensverwachting bij de geboorte blijft met 82,7 jaar in 2021 wel nog steeds het hoogst in het Vlaams Gewest. Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg de levensverwachting 81,3 jaar en in het Waals Gewest 79,9 jaar. In vergelijking met 2020 is in Brussel de levensverwachting het sterkst gestegen met ongeveer 2 jaar, gevolgd door Wallonië met een stijging van 1 jaar. In Vlaanderen was deze stijging het minst sterk met 0,7 jaar.

De data zijn afkomst van Statbel, via Statistiek Vlaanderen.