Gedaan met laden. U bevindt zich op: Levensverwachting Bevolking

Levensverwachting

Gepubliceerd op 3 oktober 2023 • Volgende update: oktober 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Levensverwachting bij geboorte bedraagt 82,6 jaar

In 2022 bedroeg de bij geboorte in het Vlaamse Gewest voor de hele 82,6 jaar. Bij mannen ging het om 80,7 jaar, bij vrouwen om 84,6 jaar. Bij mannen is dat iets hoger dan in 2021, bij vrouwen iets lager. De levensverwachting bij geboorte lag in 2022 3,9 jaar hoger bij vrouwen dan bij mannen.

In de periode 2000-2019 is de levensverwachting bij geboorte trendmatig toegenomen: van 78,5 jaar in 2000 naar 82,7 jaar in 2019 voor de totale bevolking (+4,2 jaar). Die stijging ligt hoger bij mannen (+5,1 jaar) dan bij vrouwen (+3,3 jaar).

In 2020 werd voor het eerst in 20 jaar een duidelijke daling van de levensverwachting vastgesteld. Dat was een gevolg van het hoge aantal overlijdens in dat jaar door de coronapandemie. In 2021 heeft de levensverwachting zich hersteld tot ongeveer op het niveau van 2019.

Hogere levensverwachting voor vrouwen, ook op oudere leeftijden

Ook op oudere leeftijden behouden vrouwen in 2022 een hogere levensverwachting dan mannen: op de leeftijd van 65 jaar lag de levensverwachting van vrouwen 2,9 jaar hoger, op de leeftijd van 85 jaar 1,1 jaar hoger.

Hoogste levensverwachting voor mannen in arrondissementen Maaseik en Leuven

De levensverwachting bij geboorte varieerde in de periode 2020-2022 bij mannen over de 22 Vlaamse arrondissementen tussen 79,0 en 81,1 jaar. Dat is een verschil van 2,1 jaar.

De levensverwachting bij geboorte van mannen lag het hoogst in de arrondissementen Maaseik en Leuven en het laagst in de arrondissementen Oostende en Aalst.

Hoogste levensverwachting voor vrouwen in arrondissementen Tielt, Leuven en Brugge

De levensverwachting bij geboorte varieerde bij vrouwen in de periode 2020-2022 over de 22 Vlaamse arrondissementen tussen 83,7 en 85,3 jaar. Dat is een verschil van 1,6 jaar.

De levensverwachting bij geboorte van vrouwen lag het hoogst in de arrondissementen Tielt, Brugge en Leuven, en het laagst in de arrondissementen Ieper en Oudenaarde.

Vlaams Gewest op niveau van Europese subtop voor levensverwachting

In 2021 lag binnen België de levensverwachting bij geboorte voor de het hoogst in het Vlaamse Gewest (80,4 jaar voor mannen, 84,9 jaar voor vrouwen). De levensverwachting bij Vlaamse mannen lag in dat jaar 3,2 jaar hoger dan bij mannen uit het Waalse Gewest en 1,8 jaar hoger dan bij mannen uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Bij vrouwen ging het respectievelijk om een hogere levensverwachting van 2,4 jaar en 1,2 jaar.

Binnen de Europese Unie (EU27) nam België inzake de levensverwachting in 2021 de 8ste plaats in. De levensverwachting varieert sterk tussen de EU-lidstaten. Bij mannen was er een verschil van 13,3 jaar in levensverwachting tussen Zweden (81,3 jaar) en Bulgarije (68 jaar). Bij vrouwen gaat het om een verschil van bijna 11,1 jaar tussen Spanje (86,2 jaar) en Bulgarije (75,1 jaar). Algemeen genomen staan Spanje, Zweden, Luxemburg en Italië bovenaan de rangschikking, en Bulgarije, Roemenië en Letland onderaan.

Lees deze pagina in: