Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Levensverwachting bij geboorte bedraagt 82,7 jaar

In 2021 bedroeg de bij de geboorte in het Vlaamse Gewest voor de hele 82,7 jaar. Bij mannen gaat het om 80,4 jaar, bij vrouwen om 85,0 jaar. Dat geeft een extra levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen van 4,6 jaar ten aanzien van mannen.

In de periode 2000-2019 is de levensverwachting bij de geboorte trendmatig toegenomen: van 78,5 jaar in 2000 naar 82,7 jaar in 2019 (+4,2 jaar) voor de totale bevolking. Die stijging ligt hoger bij mannen (+5,1 jaar) dan bij vrouwen (+3,3 jaar).

In 2020 werd voor het eerst in 20 jaar een duidelijke daling van de levensverwachting vastgesteld. Dat was een gevolg van het hoge aantal overlijdens in dat jaar door de coronapandemie. In 2021 heeft de levensverwachting zich hersteld tot ongeveer op het niveau van 2019.

Hogere levensverwachting voor vrouwen, ook op oudere leeftijden

Ook op oudere leeftijden behouden vrouwen in 2021 een hogere levensverwachting dan mannen: op de leeftijd van 65 jaar lag de levensverwachting van vrouwen 3,4 jaar hoger, op de leeftijd van 85 jaar 1,3 jaar hoger.

Hoogste levensverwachting voor mannen in arrondissementen Maaseik en Leuven

De levensverwachting bij de geboorte varieerde in de periode 2019-2021 bij mannen over de 22 Vlaamse arrondissementen tussen 78,8 en 81,0 jaar. Dat is een verschil van 2,2 jaar.

De levensverwachting bij de geboorte van mannen ligt het hoogst in de arrondissementen Maaseik en Leuven en het laagst in de arrondissementen Oostende en Aalst.

Hoogste levensverwachting voor vrouwen in arrondissementen Leuven, Tielt en Brugge

De levensverwachting bij de geboorte varieerde bij vrouwen in de periode 2019-2021 over de 22 Vlaamse arrondissementen tussen 83,8 en 85,2 jaar. Dat komt overeen met een verschil van 1,4 jaar tussen de arrondissementen, wat een kleiner verschil is dan bij mannen.

De levensverwachting bij de geboorte van vrouwen ligt het hoogst in de arrondissementen Leuven, Tielt en Brugge, en het laagst in het arrondissement Dendermonde.

Vlaams Gewest in Europese subtop voor levensverwachting

Voor een Europese vergelijking is 2020 het laatst beschikbare jaar. In dat jaar had de coronapandemie een belangrijke impact, die weliswaar varieerde over de verschillende landen. In dat jaar lag binnen België de levensverwachting bij geboorte voor de het hoogst in het Vlaamse Gewest (80,0 jaar voor mannen, 84,1 jaar voor vrouwen). De levensverwachting bij Vlaamse mannen lag in dat jaar 3,7 jaar hoger dan bij mannen uit het Waalse Gewest en 3,2 jaar hoger dan bij mannen uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Bij vrouwen ging het respectievelijk om een hogere levensverwachting van 2,7 jaar en 2,1 jaar.

Binnen de Europese Unie (EU27) neemt België inzake de levensverwachting een plaats in bij de middenmoot, met een waarde net boven het Europese gemiddelde (+0,4 jaar). Dat voor België gunstige surplus is een gevolg van de hogere levensverwachting bij mannen (+1,0 jaar). De levensverwachting voor Belgische vrouwen ligt net onder het gemiddelde van de EU27 (-0,2 jaar).

De levensverwachting varieert vrij sterk tussen de EU-lidstaten: bij mannen is er een verschil van 10,8 jaar in levensverwachting tussen Ierland (80,8 jaar) en Bulgarije (70 jaar), bij vrouwen gaat het om een verschil van bijna 7,8 jaar tussen Frankrijk (85,3 jaar) en Bulgarije (77,5 jaar). Algemeen genomen staan de Zuid-EU-landen (Spanje, Italië, Frankrijk, Cyprus) samen met Zweden bovenaan de rangschikking en de Oost-EU-landen (Roemenië, Litouwen en Bulgarije) onderaan.

Lees deze pagina in: