Gedaan met laden. U bevindt zich op: Import en export in Vlaanderen

Import en export in Vlaanderen

De COVID-19-crisis had een grote impact op de internationale handel. De in- en uitvoer van goederen kenden vlak na het uitbreken van de COVID-19-crisis in 2020 een sterke daling. Daarna zette zich een stijging in die de cijfers vóór de crisis zelfs overtreft. Vanaf eind 2022 zal de import en export in het Vlaamse Gewest opnieuw dalen. 

Import van goederen

De goederenimport in het Vlaamse Gewest kwam in het tweede kwartaal van 2023 op 108,9 miljard euro. Dat is 13,4% lager dan in het tweede kwartaal van 2022. Dat is vooral een gevolg van de terugloop van de invoer van chemische producten, aardolieproducten, kunststofproducten en edelstenen.

Export en import van goederen

De import van goederen kende de sterkste daling in het tweede kwartaal van 2020, vlak na het uitbreken van de COVID-19-crisis.  De goederenimport bedroeg toen slechts €61,7 miljard tegenover 76,8 miljard in het eerste kwartaal van 2020. Vanaf 2021 was er sprake van groei, aanvankelijk bescheiden in het eerste kwartaal, nadien in het tweede en derde kwartaal van 2022 veel sterker. Vanaf het vierde kwartaal van 2022 daalt de import voor het eerst.

Met Vlaamse import (of invoer) wordt bedoeld: goederen die vanuit het buitenland het Vlaamse Gewest binnenkomen. Het cijfer over de invoer voor het tweede kwartaal van 2023 is voorlopig en kan in de komende maanden nog aangepast worden. 

Export van goederen

De goederenexport in het Vlaamse Gewest bedroeg in het tweede kwartaal van 2023 105,2 miljard euro. Dat is 11,5% lager dan in het tweede kwartaal van 2022. Ook hier was er een sterke terugval in het tweede kwartaal van 2020. In de volgende twee kwartalen was er ook sprake van een daling ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, maar minder sterk.

In het eerste kwartaal van 2021 lag de uitvoer iets hoger dan in het eerste kwartaal van 2020 (+2%). Die stijging nam aanzienlijk toe in de eerste drie kwartalen van 2022 en overtreft ruim het peil van vóór de crisis. In het vierde kwartaal van 2022 verzwakt de groei en zal uiteindelijk in het eerste kwartaal van 2023 dalen. Dat is vooral te wijten aan de terugloop van export van farmaceutische producten, edelstenen, kunststof-, aardolie- en chemische producten.

Met Vlaamse export (of uitvoer) wordt bedoeld: goederen die vanuit het Vlaamse Gewest naar het buitenland vertrekken. Het cijfer over de uitvoer voor het tweede kwartaal van 2023 is voorlopig en kan in de komende maanden nog aangepast worden. 

De data zijn afkomstig van: Statistiek Vlaanderen.