Import van goederen

De goederenimport in het Vlaamse Gewest kwam in het tweede kwartaal van 2022 op 128,3 miljard euro. Dat is 43% hoger dan in het tweede kwartaal van 2021. Dat is vooral een gevolg van de gestegen invoerwaarde van aardolie en aardgas, en in mindere mate van farmaceutische en chemische producten.

Export en import van goederen

De import van goederen kende de sterkste daling in het tweede kwartaal van 2020, vlak na het uitbreken van de COVID-19-crisis.  De goederenimport bedroeg toen slechts €61,7 miljard tegenover 76,8 miljard in het eerste kwartaal van 2020. Vanaf 2021 was er sprake van groei, aanvankelijk bescheiden in het eerste kwartaal, nadien veel sterker..

Met Vlaamse import (of invoer) wordt bedoeld: goederen die vanuit het buitenland het Vlaamse Gewest binnenkomen. De cijfers over de in- en uitvoer voor het eerste kwartaal van 2022 zijn voorlopig en kunnen in de komende maanden nog aangepast worden. 

Export van goederen

De goederenexport in het Vlaamse Gewest bedroeg in het tweede kwartaal van 2022 118,0 miljard euro. Dat is 23% hoger dan in het tweede kwartaal van 2021. Ook hier was er een sterke terugval in het tweede kwartaal van 2020. In de volgende twee kwartalen was er ook sprake van een daling ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, maar minder sterk.

In het eerste kwartaal van 2021 lag de uitvoer iets hoger dan in het eerste kwartaal van 2020 (+2%). Die stijging nam aanzienlijk toe in de volgende vier kwartalen en overtreft intussen ruim het peil van vóór de crisis.

Met Vlaamse export (of uitvoer) wordt bedoeld: goederen die vanuit het Vlaamse Gewest naar het buitenland vertrekken. De cijfers over de in- en uitvoer voor het tweede kwartaal van 2022 zijn voorlopig en kunnen in de komende maanden nog aangepast worden. 

De data zijn afkomstig van: Statistiek Vlaanderen.