Gedaan met laden. U bevindt zich op: Import en export in Vlaanderen

Import en export in Vlaanderen

De COVID-19-crisis had een grote impact op de internationale handel. De in- en uitvoer van goederen kenden vlak na het uitbreken van de COVID-19-crisis in 2020 een sterke daling. Daarna zette zich een stijging in die de cijfers vóór de crisis zelfs overtreft. Vanaf eind 2022 tot en met eind 2023 daalt de import en export in het Vlaamse Gewest. 

Import van goederen

De goederenimport in het Vlaamse Gewest kwam in het vierde kwartaal van 2023 op 102,6 miljard euro. Dat is 15% lager dan in het vierde kwartaal van 2022. Dat is vooral een gevolg van de daling van het invoerbedrag aan aardolieproducten.

Export en import van goederen

De import van goederen kende de sterkste daling in het tweede kwartaal van 2020, vlak na het uitbreken van de COVID-19-crisis. De goederenimport bedroeg toen slechts €61,7 miljard tegenover 76,8 miljard in het eerste kwartaal van 2020. Van het derde kwartaal van 2020 zal de import echter opnieuw toenemen. Ook in 2021 en het grootste deel van 2022 is er sprake van groei. Vanaf het vierde kwartaal van 2022 daalt de import voor het eerst. De uitvoer van goederen in het Vlaamse Gewest kwam in 2023 volgens voorlopige cijfers op 430 miljard euro. Dat is 11% minder dan in 2022.

Met Vlaamse import (of invoer) wordt bedoeld: goederen die vanuit het buitenland het Vlaamse Gewest binnenkomen. Het cijfer over de invoer voor het vierde kwartaal van 2023 is voorlopig en kan in de komende maanden nog aangepast worden. 

Export van goederen

De goederenexport in het Vlaamse Gewest bedroeg in het vierde kwartaal van 2023 106,2 miljard euro. Dat is 13,5% lager dan in het vierde kwartaal van 2022. Ook hier was er een sterke terugval in het tweede kwartaal van 2020. In de volgende twee kwartalen was er ook sprake van een daling ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, maar minder sterk.

In het eerste kwartaal van 2021 lag de uitvoer iets hoger dan in het eerste kwartaal van 2020 (+2%). Die stijging nam aanzienlijk toe in de eerste drie kwartalen van 2022 en overtreft ruim het peil van vóór de crisis. In het vierde kwartaal van 2022 verzwakt de groei en zal uiteindelijk in 2023 dalen. Dat is vooral te wijten aan de daling van de uitvoer van farmaceutische producten, aardolieproducten, edelstenen en kunststofproducten. Daar tegenover stond een toename van de uitvoer van schepen.

Met Vlaamse export (of uitvoer) wordt bedoeld: goederen die vanuit het Vlaamse Gewest naar het buitenland vertrekken. Het cijfer over de uitvoer voor het vierde kwartaal van 2023 is voorlopig en kan in de komende maanden nog aangepast worden. 

De data zijn afkomstig van: Statistiek Vlaanderen.