Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Vlaamse uitvoer en invoer groeien sterk in eerste 3 kwartalen van 2022

De van goederen in het Vlaamse Gewest bedroeg in het 3de kwartaal van 2022 122,6 miljard euro. Dat is 28% meer dan in het 3de kwartaal van 2021 (in ). De uitvoer van goederen noteerde een sterke daling in het 2de kwartaal van 2020, vlak na het uitbreken van de COVID-19-crisis. In de 2 daaropvolgende kwartalen van 2020 was er ook sprake van een daling op jaarbasis, maar die daling was minder sterk. In het 1ste kwartaal van 2021 lag de uitvoer weer iets hoger dan in het 1ste kwartaal van 2020 (+2%). Die stijging op jaarbasis nam daarna aanzienlijk toe tot +38% in het 1ste kwartaal van 2022 en +24% en +28% in het 2de en 3de kwartaal van 2022.

De in het Vlaamse Gewest bereikte in het 3de kwartaal van 2022 een waarde van 138,8 miljard euro, wat neerkomt op een stijging met 50% ten opzichte van het 3de kwartaal van 2021. Dat kwam vooral door de gestegen invoerwaarde van aardgas, en in mindere mate van geneesmiddelen en aardolie. Ook hier was de terugval het sterkst in het 2de kwartaal van 2020 en minder sterk in de 2 volgende kwartalen. Vanaf 2021 was ook hier sprake van groei, aanvankelijk bescheiden in het 1ste kwartaal (+5%), nadien veel sterker (+43% en +50% in het 2de en 3de kwartaal van 2022).

De cijfers over de in- en uitvoer voor het 3de kwartaal van 2022 zijn voorlopig en kunnen in de komende maanden nog aangepast worden.

Vlaamse uitvoer in 2021 28% hoger, invoer 34% hoger

De uitvoer van goederen in het Vlaamse Gewest kwam in 2021 in totaal op 381 miljard euro. In vergelijking met 2020 gaat het om een toename met 28% (in lopende prijzen). De Vlaamse invoer van goederen lag in 2021 op 376 miljard euro, wat 34% hoger is dan in 2020. Dat is een gevolg van de herleving van de economie. Het (gedeeltelijk) lossen van de COVID-19-maatregelen en bijhorende restricties, en de inhaalvraag na de recessie van 2020 verklaren dit. Ook het feit dat de handelsstromen in lopende prijzen uitgedrukt zijn speelt een rol: de toegenomen inflatie in 2021 zette de stijging van export en import kracht bij. Dat was in het bijzonder het geval voor aardolie en aardgas.

De Vlaamse in- en uitvoer namen sinds 2003 jaarlijks gestaag toe. Maar in het recessiejaar 2009 was er een krimp door de financieel-economische crisis. In 2010 en 2011 herstelde de buitenlandse handel zich. De invoer was tussen 2008 en 2012 tijdens een aantal jaren groter dan de uitvoer (uitgedrukt in euro) door prijsstijgingen van ingevoerde aardolie. Vanaf 2013 is de uitvoer steeds groter dan de invoer. In 2019 was er een daling van zowel de uitvoer als de invoer van goederen. Handelsconflicten en protectionistische maatregelen (handelsconflict met China) zijn daar de oorzaak van. De COVID-19-crisis zorgde voor een nog grotere terugval van de in- en uitvoer in 2020.

Europese Unie belangrijkste handelspartner van Vlaams Gewest

De landen van de Europese Unie (EU) zijn de belangrijkste exportmarkt voor het Vlaamse Gewest: de EU27-landen namen in 2021 65% van de Vlaamse uitvoer af. Het gaat vooral over de (58% van de Vlaamse uitvoer) en meer bepaald de 3 buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland (44% van de Vlaamse uitvoer). De waren goed voor 6% van de Vlaamse export. Voor de landen buiten de EU, was het Verenigd Koninkrijk in 2021 met 6% van de Vlaamse uitvoer even belangrijk als de VS en Canada samen. Handelsblokken zoals en waren minder belangrijk.

Ook aan de invoerzijde staan de EU-landen op kop: in 2021 was de EU27 goed voor 61% van de Vlaamse import. Dat is een minder hoog cijfer dan voor de export. Ook bij de import zijn de 3 buurlanden het belangrijkst (41%).

De EU27 won aan belang in 2021 in vergelijking met 2020, en dit zowel aan de uitvoer- als de invoerzijde.

Farmaceutische producten belangrijkste Vlaamse uitvoerproduct in 2021

De 5 belangrijkste producten die uitgevoerd werden in 2021 waren farmaceutische producten, voertuigen en onderdelen, aardolie en aardgas, kunststofproducten en toepassingen en machines en werktuigen. Samen kwamen ze op 49% van de Vlaamse uitvoer.

Verder vertegenwoordigden deze 5 producten in 2021 47% van de totale invoer. Aardolie en aardgas waren de belangrijkste invoerproducten.

Vlaams Gewest goed voor 82% van Belgische goederenuitvoer

Het Vlaamse Gewest was in 2021 goed voor 82% van de totale Belgische goederenuitvoer en voor 84% van de Belgische goedereninvoer.

België als geheel en onze 3 buurlanden hebben een grotere buitenlandse handel dan het Vlaamse Gewest (uitgedrukt in euro). Dat hoeft niet te verwonderen: het zijn immers ook grotere economieën. De Duitse uitvoer kwam in 2021 op 1.384 miljard euro. België is het 5de belangrijkste exportland in de EU. De Franse en Belgische uitvoer lagen lager dan de Nederlandse uitvoer.

De invoerzijde vertoont eenzelfde beeld. Duitsland was met 1.203 miljard euro in 2021 de grootste invoerder onder onze buurlanden. En ook aan de invoerzijde staat België op de 5de plaats binnen de EU.