Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitvoer/invoer van goederen Buitenlandse handel

Uitvoer/invoer van goederen

Gepubliceerd op 22 december 2023 • Volgende update op 29 maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Vlaamse uitvoer en invoer in lopende prijzen lager in 3de kwartaal 2023

De in het Vlaamse Gewest daalde in het 3de kwartaal 2023 tot 104,1 miljard euro. Dat is 15,6% lager dan in het 3de kwartaal van 2022 (in ). De uitvoer van goederen noteerde een sterke daling in het 2de kwartaal van 2020, vlak na het uitbreken van de Covid-19-crisis. In de 2 daaropvolgende kwartalen van 2020 was er ook sprake van een daling (op jaarbasis), maar die daling was minder sterk. In het 1ste kwartaal van 2021 lag de uitvoer weer iets hoger dan in het 1ste kwartaal van 2020 (+2%). Die stijging nam daarna aanzienlijk toe in het 1ste kwartaal van 2022 tot het 3de kwartaal van 2022 (groeicijfers op basis van lopende prijzen tussen 25% en 50%). In het 4de kwartaal van 2022 was er een verzwakking van de uitvoergroei tot 16%. In het 1ste kwartaal van 2023 daalde de uitvoer heel beperkt. Die daling versterkte zich in het 2de en 3de kwartaal van 2023. De daling in het 3de kwartaal van 2023 kwam vooral door de terugloop van de uitvoer van aardolieproducten (bedrag in lopende prijzen). Ook was er een terugloop van de uitvoer van farmaceutische- en kunststofproducten, ijzer- en staalproducten en edelstenen. Aan de andere kant was er een toename van de uitvoer van motorvoertuigen en van chemische producten.

De in het Vlaamse Gewest kwam in het 3de kwartaal van 2023 op 98,3 miljard euro. Dat was 26,3% minder dan in het 3de kwartaal van 2022 (in lopende prijzen). De voornaamste reden van die terugloop ligt ook hier bij de daling van het invoerbedrag aan aardolieproducten. De terugval van de invoer was het sterkst in het 2de kwartaal van 2020 en minder sterk in de 2 volgende kwartalen. Vanaf 2021 was ook hier sprake van groei, aanvankelijk bescheiden in het 1ste kwartaal van 2021 (+5%), nadien veel sterker in het 2de kwartaal van 2021 tot het 3de kwartaal van 2022, en afzwakkend tot +6% in het 4de kwartaal van 2022. Analoog aan de uitvoer daalde de invoer vooral in het 2de en 3de kwartaal van 2023.

De cijfers over de in- en uitvoer voor het 3de kwartaal van 2023 zijn voorlopig en kunnen in de komende maanden nog aangepast worden.

Vlaamse uitvoer in 2022 26% hoger, invoer 32% hoger

De uitvoer van goederen in het Vlaamse Gewest was in 2022 in totaal goed voor 480 miljard euro. Dat is een toename met 26% in vergelijking met 2021 (in lopende prijzen). De Vlaamse invoer van goederen kwam in 2022 op 495 miljard euro, of 32% hoger dan in 2021. Voor het 2de jaar op rij is dat een vrij forse toename van de uit- en invoercijfers. Dat heeft zowel te maken met de heropleving van de economie na de Covid-19-crisis als met de toegenomen inflatie. De handelsstromen zijn immers in lopende prijzen uitgedrukt.

De Vlaamse in- en uitvoer namen sinds 2003 jaarlijks gestaag toe. Maar in het recessiejaar 2009 was er sprake van een krimp door de financieel-economische crisis. In 2010 en 2011 herstelde de buitenlandse handel zich. De invoer was tussen 2008 en 2012 een aantal jaren groter dan de uitvoer (uitgedrukt in euro) door prijsstijgingen van ingevoerde aardolie. Vanaf 2013 is de uitvoer steeds groter dan de invoer. In 2019 was er een daling van zowel de uitvoer als de invoer van goederen. Handelsconflicten en protectionistische maatregelen (handelsconflict met China) waren daar de oorzaak van. De Covid-19-crisis zorgde voor een nog grotere terugval van de in- en uitvoer in 2020. In 2022 was de waarde van de invoer opnieuw groter dan die van de uitvoer. Dat hangt samen met de duurdere ingevoerde aardolie en aardgas

Europese Unie blijft belangrijkste handelspartner van Vlaams Gewest

De landen van de Europese Unie (EU) blijven traditioneel de belangrijkste exportmarkt voor het Vlaamse Gewest: de EU27-landen namen in 2022 64% van de Vlaamse uitvoer af. Het gaat vooral over de (58% van de Vlaamse uitvoer) en meer bepaald de 3 buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland (45% van de Vlaamse uitvoer). De waren goed voor 6% van de Vlaamse export. Voor de landen buiten de EU had het Verenigd Koninkrijk in 2022 een aandeel van 6% van de Vlaamse uitvoer. Dat ligt lager dan de voorgaande jaren. In 2015 en 2016 was dat nog meer dan 9%. De VS en Canada waren in 2022 goed voor 7%. Handelsblokken zoals en waren minder belangrijk. Ook het gewicht van de BRIC in de Vlaamse uitvoer nam af (4% in 2022 tegenover 8% in 2012).

Aan de invoerzijde staan de EU-landen eveneens op kop: in 2022 had de EU27 een aandeel van 54% in de invoer in het Vlaamse Gewest. Dat is wel een minder hoog cijfer dan bij de export. En ook bij de import zijn de 3 buurlanden het belangrijkst (38%).

Aardolie, aardgas en farmaceutische producten belangrijkste Vlaamse uitvoerproducten in 2022

De 5 belangrijkste uitvoerproducten in 2022 waren aardolie en aardgas, farmaceutische producten, voertuigen en onderdelen, kunststofproducten en toepassingen en machines en werktuigen. Samen waren die goed voor 51% van de waarde van de Vlaamse uitvoer.

Dezelfde producten vertegenwoordigden in 2022 56% van de totale invoer. Aardolie en aardgas waren veruit de belangrijkste invoerproducten in waarde.

Vlaams Gewest goed voor 79% van Belgische goederenuitvoer

De Vlaamse uitvoer kwam in 2022 op 79% van de Belgische uitvoer. Voor de invoer was dat 84%.

België heeft net als onze 3 buurlanden een grotere buitenlandse handel dan het Vlaamse Gewest (uitgedrukt in euro). Dat verwondert niet: het zijn immers ook grotere economieën. De Duitse uitvoer bedroeg in 2022 1.575 miljard euro. België is het 4de belangrijkste exportland in de EU, na Duitsland, Nederland en Italië, maar voor Frankrijk.

Aan de invoerzijde is Duitsland ook de grootste importeur (1.495 miljard euro). België staat hier op de 5de plaats, na Duitsland, Nederland, Frankrijk en Italië.

Lees deze pagina in: