Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Vlaamse uitvoer en invoer groeien sterk in 1ste kwartaal van 2022

De goederenuitvoer in het Vlaamse Gewest bedroeg in het 1ste kwartaal van 2022 114,5 miljard euro. Dat is 38% hoger dan in het 1ste kwartaal van 2021. De uitvoer van goederen kende de sterkste daling in het 2de kwartaal van 2020, vlak na het uitbreken van de COVID-19-crisis. In de volgende 2 kwartalen was er ook sprake van een daling ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, maar was die daling minder sterk. In het 1ste kwartaal van 2021 lag de uitvoer iets hoger dan in het 1ste kwartaal van 2020 (+2%). Die stijging nam aanzienlijk toe in de 4 volgende kwartalen.

De goedereninvoer in het Vlaamse Gewest kwam in het 1ste kwartaal van 2022 op 116,5 miljard euro. Dat is 44% hoger dan in het 1ste kwartaal van 2021. Dat was vooral een gevolg van de gestegen invoerwaarde van aardolie en aardgas, en in mindere mate van farmaceutische en chemische producten. Ook hier was de terugval het sterkst in het 2de kwartaal van 2020 en minder sterk in de 2 volgende kwartalen. Vanaf 2021 was ook hier sprake van groei, aanvankelijk bescheiden in het 1ste kwartaal, nadien veel sterker.

De cijfers over de in- en uitvoer voor het 1ste kwartaal van 2022 zijn voorlopig en kunnen in de komende maanden nog aangepast worden.

Vlaamse uitvoer in 2021 28% hoger, invoer 35% hoger

De uitvoer van goederen in het Vlaamse Gewest kwam volgens voorlopige cijfers in 2021 op 381 miljard euro. In vergelijking met 2020 gaat het om een toename met 28%. De Vlaamse invoer van goederen beliep 379 miljard euro in 2021, wat 35% hoger is dan in 2020. Dat is een gevolg van de herleving van de economie. Het (gedeeltelijk) lossen van de lockdown en bijhorende restricties, en de inhaalvraag na de recessie van 2020 verklaren dit. Ook het feit dat de handelsstromen in uitgedrukt zijn speelt een rol: de toegenomen inflatie in 2021 zette de stijging van export en import kracht bij. Dat was in het bijzonder het geval voor aardolie en aardgas.

De Vlaamse in- en uitvoer namen sinds 2003 jaarlijks gestaag toe. Maar in het recessiejaar 2009 was er een krimp door de financieel-economische crisis. In 2010 en 2011 herstelde de buitenlandse handel zich. De invoer was tussen 2008 en 2012 tijdens een aantal jaren groter dan de uitvoer (uitgedrukt in euro) door prijsstijgingen van ingevoerde aardolie. Vanaf 2013 is de uitvoer steeds groter dan de invoer. In 2019 was er een daling van zowel de uitvoer als de invoer van goederen. Handelsconflicten en protectionistische maatregelen (handelsconflict met China) zijn daar de oorzaak van. De COVID-19-crisis zorgde voor een nog grotere terugval van de in- en uitvoer in 2020.

Europese Unie belangrijkste handelspartner van Vlaams Gewest

De landen van de Europese Unie (EU) zijn de belangrijkste exportmarkt voor het Vlaamse Gewest: de EU27-landen namen in 2021 65% van de Vlaamse uitvoer af. Het gaat vooral over de (58% van de Vlaamse uitvoer) en meer bepaald de 3 buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland (44% van de Vlaamse uitvoer). De waren goed voor 6% van de Vlaamse export. Voor de landen buiten de EU, was het Verenigd Koninkrijk in 2021 met 6% van de Vlaamse uitvoer even belangrijk als de VS en Canada. Handelsblokken zoals en waren minder belangrijk.

Ook aan de invoerzijde staan de EU-landen op kop: in 2021 was de EU27 goed voor 61% van de Vlaamse import. Dat is een minder hoog cijfer dan voor de export. Ook bij de import zijn de 3 buurlanden het belangrijkst (41%).

De EU27 won aan belang in 2021 in vergelijking met 2020, en dit zowel aan de uitvoer- als de invoerzijde.

Farmaceutische producten belangrijkste Vlaamse uitvoerproduct in 2021

De 5 belangrijkste producten die uitgevoerd werden in 2021 waren farmaceutische producten, voertuigen en onderdelen, aardolie en aardgas, kunststofproducten en toepassingen en machines en werktuigen. Samen waren ze goed voor 45% van de Vlaamse uitvoer.

Verder waren deze 5 producten in 2021 goed voor 52% van de totale invoer. Aardolie en aardgas waren het belangrijkste invoerproduct.

Vlaams Gewest goed voor 82% van Belgische goederenuitvoer

Het Vlaamse Gewest was in 2021 goed voor 82% van de Belgische goederenuitvoer en voor 84% van de Belgische goedereninvoer.

België als geheel en onze 3 buurlanden hebben een grotere buitenlandse handel dan het Vlaamse Gewest. Dat hoeft niet te verwonderen: het zijn immers ook grotere economieën. De Duitse uitvoer kwam in 2021 op 1.380 miljard euro. Dat is ongeveer het dubbele van Nederland. De Franse en Belgische uitvoer lagen lager dan de Nederlandse uitvoer.

De invoerzijde vertoont eenzelfde beeld. Duitsland was met 1.201 miljard euro in 2021 de grootste invoerder onder onze buurlanden.