De Vlaamse economie kreeg flinke klappen in het eerste jaar van de pandemie. Er wordt geschat dat de reële economische groei –5,5% is gekrompen in 2020. Met reële economische groei wordt bedoeld: de toename van het bbp, uitgedrukt in reële of constante prijzen, waarbij de invloed van de inflatie is uitgefilterd.

Reële economische groei

Volgens de regionale economische vooruitzichten(opent in nieuw venster) van het Federaal Planbureau, zal de Vlaamse economie in 2021 sterk herstellen (+7%) en verder groeien in 2022 (+2,8%). In het Waalse Gewest wordt in 2022 een reële groei van het bbp verwacht van +2,5%, vergelijkbaar met het Vlaamse Gewest. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest noteert +2,1%. De Belgische groeiraming bedraagt 2,0%. In de EU-27 wordt er een gemiddelde reële economische groei verwacht van +2,7%. Volgens het Planbureau vertraagt de groei in Vlaanderen in 2023 naar +1,3% omwille van een vertraging van de consumptie en een minder rooskleurige uitvoer.

De data zijn afkomstig van: regionale economische vooruitzichten, FPB(opent in nieuw venster) en Statistiek Vlaanderen.