Gedaan met laden. U bevindt zich op: Reële economische groei

Reële economische groei

De Vlaamse economie nam een flinke duik in 2020. In 2021 toont ze een krachtig herstel en ook in de jaren nadien zal ze volgens het planbureau blijven groeien, zij het minder sterk. In 2023 bedraagt de reële economische groei 1,4%. 

De Vlaamse economie kreeg flinke klappen in het eerste jaar van de pandemie. In 2020 was er sprake van een sterke negatieve groei door de COVID-19-crisis (-4,9%). Met reële economische groei wordt bedoeld: de toename van het bbp, uitgedrukt in reële of constante prijzen, waarbij de invloed van de inflatie is uitgefilterd.

Reële economische groei

In 2021 herstelde de Vlaamse economie zich van de COVID-19-crisis met een groei van +6,7%. Dit herstel zette zich voort in 2022, met een groei van +3,3%, ondanks de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen. In 2024 wordt zelfs een groei verwacht van +1,7%, mede door een verbetering van de internationale conjunctuur.

De Belgische groeiraming bedraagt 1,2%. In het Waalse Gewest bedraagt de reële groei van het bbp +0,9% in 2023. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest noteert +1,3%, vergelijkbaar met het Vlaamse Gewest. In de EU-27 wordt er een gemiddelde reële economische groei verwacht van +1,0%.

Onder meer dankzij onze expertise op vlak van onderzoek en ontwikkeling, onze sterke logistiek en onze strategische ligging, houden de directe buitenlandse investeringen in Vlaanderen in 2023 bovendien goed stand met 265 nieuwe investeringsprojecten voor een investeringsbedrag van 4,92 miljard euro en 4.596 jobs.

De data zijn afkomstig van: regionale economische vooruitzichten, FPB(opent in nieuw venster) en Statistiek Vlaanderen.