Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Reële economische groei van 2,8% verwacht in 2022

De van het Vlaamse (bbp) wordt in 2022 geraamd op +2,8%. De economische groei is het sterkst in de bedrijfstakken van het transport en de communicatie, de gezondheidszorg en sociale diensten, de zakelijke diensten en de productie van uitrustingsgoederen. De particuliere consumptie profiteert nog van de opleving die in 2021 begon. Maar de verwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne en de inflatie belemmeren een verder herstel. In 2023 zou de reële bbp-groei voor het Vlaamse Gewest +1,3% bedragen omwille van een vertraging van de consumptie en een minder rooskleurige uitvoer.

De Vlaamse economie bevond zich in 2009 in een . In 2010 en 2011 volgde een gedeeltelijk herstel, maar in de daaropvolgende jaren staken de schulden- en eurocrisis de kop op. Die ging gepaard met schuldopbouw in voornamelijk mediterrane landen en zorgde voor spanningen in de eurozone. Vanaf 2014 tot 2019 bedroeg de groei telkens bijna 2%, of er net boven (in 2015). In 2020 was er sprake van een sterke negatieve groei als gevolg van de COVID-19-crisis (-5,5%). In 2021 (+7,0%) herstelde de economie zich van de COVID-19-inzinking.

Arbeidsproductiviteit bepalend voor huidige economische groei

De reële toename van de arbeidsproductiviteit bepaalt voor het belangrijkste deel de ontwikkeling van het Vlaamse reële bpp in 2020 en daarna. De werkgelegenheid onderging minder sterk de gevolgen van de CIVID-19-crisis omwille van ondersteunende maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht.

In de jaren 2010-2015 speelde de evolutie van de arbeidsproductiviteit ook de dominante rol in de economische groei. In de jaren 2016-2019 was dat de evolutie van de werkgelegenheid.

Vlaamse economische groei in 2022 op EU27-gemiddelde

De reële bbp-groei in 2019 kwam in het Vlaamse Gewest op +1,9%. Dat is hoger dan in de beide andere gewesten (telkens +1,2%). Het EU27-gemiddelde bedroeg 1,1% in 2019. Van onze buurlanden deed enkel Nederland het beter (+2,0%). De reële economische groei was lager in Duitsland en Frankrijk (+0,9% en +1,2%).

Ook in 2022 is de reële bpp-groei iets groter in het Vlaamse Gewest (+2,8%), dan in het Waalse Gewest (+2,5%). Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest volgt met +2,1%. De Vlaamse economische groei ligt in 2022 op het niveau van het EU27-gemiddelde (+2,7% in 2022). De sterkste groei wordt voorzien voor Portugal (+5,8%), Spanje (+4,0%), Malta (+4,7%) en Ierland (+5,4%). In de Baltische staten en Duitsland (+1,6%) zou de reële bbp-groei voor 2022 het laagst zijn.

Lees deze pagina in: