Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vorderingensaldo van de Vlaamse overheid

Vorderingensaldo van de Vlaamse overheid

De coronasteunmaatregelen en lagere inkomsten duwden de Vlaamse begroting in het rood. Hoewel het vorderingensaldo na 2020 afneemt, zal het tekort in Vlaanderen echter opnieuw groeien tot 2,6 miljard euro volgens de begrotingsopmaak 2024. De meerjarenraming voor 2027 wijst niettemin op een evolutie naar een evenwicht.

Volgens cijfers van de Nationale Bank van België werd het vorderingensaldo (het verschil tussen ESR-ontvangsten en ESR-uitgaven) van de Vlaamse overheid sterk negatief in 2020. Op dat moment was er een tekort van ongeveer 5,4 miljard euro; een aanzienlijke verandering in vergelijking met het positieve vorderingensaldo van 368 miljoen euro een jaar eerder. Het jaar nadien neemt het vorderingensaldo weer af tot -2,3 miljard euro in 2022.

Het vorderingensaldo bij de Vlaamse begrotingsaanpassing 2023 bedraagt -1,97 miljard euro. Op basis van de begrotingsopmaak 2024 bedraagt het vorderingensaldo in Vlaanderen echter opnieuw -2,6 miljard euro en groeit het tekort dus opnieuw aan. Volgens de meerjarenraming wordt het vorderingensaldo in de periode van 2024 tot 2027 wel nog steeds teruggebracht van -2,2 miljard euro (in 2025) tot een evenwicht (of zeer klein surplus) in 2027. Verder zou, op basis van de meerjarenraming, ook een positief saldo van ongeveer 571 miljoen euro bekomen worden in 2028.

Meer informatie over de begrotingsaanpassing 2022, de begrotingsopmaak 2023 en de meerjarenraming is terug te vinden op de website van het Vlaamse Departement Financiën en Begroting(opent in nieuw venster).

De data in de grafiek zijn afkomstig van: NBB(opent in nieuw venster).