Volgens cijfers van de Nationale Bank van België bedraagt het vorderingensaldo (het saldo van de ontvangsten en uitgaven) van de Vlaamse overheid -5,4 miljard euro in 2020. In 2019 was het vorderingensaldo nog positief met €377 miljoen.

Vorderingensaldo van de Vlaamse overheid

Het vorderingensaldo bij de Vlaamse begrotingsaanpassing 2021 bedraagt -5,3 miljard euro. Op basis van de begrotingsopmaak 2022 wordt het vorderingensaldo in Vlaanderen teruggebracht tot -2,6 miljard. Volgens de meerjarenraming wordt het vorderingensaldo van 2023 tot 2026 verder teruggebracht van 2,5 tot 0,9 miljard euro.

Meer informatie over de begrotingsaanpassing 2021 en begrotingsopmaak 2022 is terug te vinden op de website van het Vlaamse Departement Financiën en Begroting(opent in nieuw venster).

De data in de grafiek zijn afkomstig van: NBB(opent in nieuw venster).