Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vruchten plukken van je werk

Vruchten plukken van je werk

Wie werkt, moet beloond worden. En wie werk creëert, verdient de nodige steun. Met de jobbonus, een gepersonaliseerd loopbaanplatform en digibanken maakt de Vlaamse Regering vandaag de arbeidsmarkt veerkrachtiger en investeert ze in mensen en talenten. Zodat er morgen meer Vlamingen duurzaam aan het werk zijn.

Digibanken

Met lokale digibanken wil de Vlaamse overheid ook kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf. Die lenen materiaal uit en zorgen voor goedkope internetabonnementen. Ze helpen mensen om digitaal handiger te worden en begeleiden hen bij hun digitale administratie en toegang tot essentiële digitale diensten zoals Tax-on-Web. Begin 2022 gingen de eerste digibanken van start . Vandaag zijn er al 54, in 219 Vlaamse en Brusselse gemeenten.

Ik moet werk zoeken. Ik kreeg een laptop van mijn zoon, maar begrijp er niet veel van. Mijn digipuntbegeleider helpt me ermee. Ik voel me nu meer op mijn gemak.

Nancy

Werkzoekende

“Ik ben Italiaans en ik moet werken zoeken. Daarvoor kreeg ik een laptop van mijn zoon, maar ik begrijp er niet veel van. Solaiman, mijn digipuntbegeleider helpt me met mijn CV. Ik voel me nu meer op mijn gemak om een job te zoeken.” Vertelt Nancy, een werkzoekende.

In 2023 worden de digibanken in de kijker gezet met een grootschalige campagne. Onder andere een tv-spot en stickers op bussen van De Lijn moeten mensen met een digitale achterstand of het risico daarop, overtuigen om langs te gaan bij een digibank in de buurt. In juni is er een event rond digibanken om hun bekendheid te vergroten en de drempel te verlagen om digitale hulp te zoeken.

Met de digibanken wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat elke Vlaming morgen toegang heeft tot de digitale wereld en er thuis in is.

Lees meer over digibanken. ​​​​​​

Bekijk de kernindicator Digitale vaardigheden bij burgers in het dashboard waarmee de Vlaamse overheid het herstel monitort.

Gepersonaliseerd loopbaanplatform en opleidingstegoed

VDAB bouwt sinds 2021 aan een gepersonaliseerd loopbaanplatform. Dat helpt mensen om hun loopbaan zelf in handen te nemen en stimuleert hen om te blijven leren. Zo kunnen ze hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Wie vandaag inlogt op vdab.be(opent in nieuw venster) en relevante informatie over zichzelf ingeeft, krijgt slimme tips en job- en opleidingssuggesties op maat via de digitale competentiecheck.

De Vlaamse overheid wil mensen aanmoedigen om die opleidingen ook effectief te volgen. In de loop van 2023 kunnen werkzoekenden en werknemers daarom via Mijn Burgerprofiel automatisch hun persoonlijke opleidingstegoed met Vlaamse opleidingsincentives zien: opleidingsverlof, opleidingskrediet en opleidingscheque. Zo weten ze snel op welke incentives ze recht hebben. Dit opleidingstegoed, ook de Leer- en loopbaanrekening genoemd, kwam er op initiatief van het Departement Werk en Sociale Economie.

Een communicatiecampagne moet de beroepsactieve bevolking aanzetten om dit opleidingstegoed te raadplegen en hen overtuigen om een opleiding te volgen. Speciale aandacht gaat daarbij naar kortgeschoolden, minder digitaal vaardige werknemers en oudere werknemers (55+). Zij kunnen immers het meeste voordeel halen uit een opleiding tijdens hun loopbaan.

Dankzij het opleidingstegoed krijgt elke Vlaming de kans om levenslang te leren en morgen een duurzame loopbaan uit te bouwen.

Naar het loopbaanplatform op vdab.be(opent in nieuw venster)

De jobbonus

© Departement Werk en Sociale Economie

Werken moet lonen. Maar voor mensen met lage inkomens is het verschil tussen werken en niet werken vandaag vaak te klein om aan de slag te gaan of te blijven. Om dat verschil te vergroten en de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen te verhogen, werd in 2022 voor het eerst de Vlaamse jobbonus toegekend. Dat gebeurde met Vlaamse Veerkrachtmiddelen.

Dankzij de jobbonus kunnen mensen die voltijds werken en minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienen, jaarlijks tot maximaal 600 euro extra krijgen. Wie hiervoor in aanmerking kwam, werd persoonlijk ingelicht en moest alleen een rekeningnummer registreren in Mijn Burgerprofiel. Met een gerichte communicatiecampagne en een ondersteunend netwerk hielp de Vlaamse overheid hen bij de digitale registratie. Een brede campagne via pers en sociale media vergrootte de bekendheid van de jobbonus.

Sinds de start van de campagne begin november 2022 heeft ruim 80% van de doelgroep een rekeningnummer geregistreerd en kon de Vlaamse overheid al zo’n 580.000 jobbonussen uitbetalen. Wie in aanmerking komt maar nog geen rekeningnummer geregistreerd heeft, krijgt in het voorjaar een herinnering.

Grensarbeiders en startende zelfstandigen

Naast de jobbonus voor werknemers en ambtenaren is er ook de jobbonus voor grensarbeiders en de jobbonus plus voor startende zelfstandigen. De eerste is bedoeld voor uitgaande grensarbeiders die een jobbonus kunnen aanvragen via het digitale WSE-loket. De jobbonus plus moet loontrekkenden die minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienen, aanmoedigen om de stap te zetten naar voltijds ondernemerschap. Wie in aanmerking komt, zal in voorjaar 2023 informatie ontvangen.

De jobbonus en jobbonus plus zorgen ervoor dat Vlaanderen morgen kan rekenen op meer duurzame werkkrachten.

Meer over de jobbonus

Veerkracht in de sociale economie

Met de steun van de Vlaamse overheid zijn 66 ondernemingen in de sociale economie gestart met innovatieprojecten. Ze willen flexibel kunnen reageren op markttendensen en meer samenwerking zoeken met de reguliere economie. Ze hertekenen bijvoorbeeld bepaalde productieprocessen.

Verruimde stagebonus

Stagebonus
© Departement Werk en Sociale economie

Jongeren die een duale of alternerende opleiding volgen, leren hun vak zowel op school als op de werkvloer. Werkgevers die zo’n jongere opleiden in hun onderneming, kunnen een stagebonus krijgen.

In het schooljaar 2020-2021 werden er 3.308 aanvullende stagebonussen uitgekeerd, goed voor ruim 3,3 miljoen euro. Voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 werd de stagebonus bovendien tijdelijk verruimd: ook ondernemingen die leerwerkplekken aanbieden voor jongeren die 18 jaar of ouder zijn, kunnen een stagebonus krijgen.

Meer informatie over de stagebonus(opent in nieuw venster)

Levenslang leren

Het volwassenenonderwijs stimuleert mensen om levenslang te blijven leren. Met het Opleidingskompas(opent in nieuw venster) kunnen volwassenen de juiste opleiding vinden. Een tv-spot(opent in nieuw venster) wil hen ervan overtuigen te blijven bijleren, hun talenten te ontdekken, zelfstandiger te worden of hun diploma te halen.

Meer werknemers voor zorg en onderwijs

© Belga

Zowel het onderwijs als de zorgsector zijn dringend op zoek naar meer werknemers. VDAB zet volop in op opleiding om de zij-instroom in deze sectoren te vergroten.

Meer informatie over een job in het onderwijs(opent in nieuw venster)

Meer informatie over een job in de zorg(opent in nieuw venster)

Begeleiding van tijdelijk werklozen

VDAB contacteerde 99% van alle Vlamingen die tijdelijk werkloos zijn om hen een opleiding, workshops, een stage of vrijwilligerswerk aan te bieden.

7% van hen nam tussen maart 2020 en oktober 2022 deel aan zo’n vorm van competentieversterking. Van de intensief tijdelijk werklozen (minstens 10 dagen tijdelijk werkloos in de laatste 3 maanden) nam 11% deel.

Het volledige opleidingsaanbod van de VDAB en partners is gratis voor alle tijdelijk werklozen. VDAB biedt tijdelijk werklozen die zich inschrijven ook de mogelijkheid om begeleiding te volgen bij een partner.

Meer informatie over het aanbod voor tijdelijk werklozen(opent in nieuw venster)

Anderstalig talent

© VDAB

Wie (nog) niet voldoende Nederlands kent, heeft het extra moeilijk op de arbeidsmarkt. Daar wil de Vlaamse overheid iets aan doen met het actieplan Vijf voor Taal(opent in nieuw venster).

VDAB maakt eerst een goede inschatting van de kennis van het Nederlands van de kandidaat en stippelt dan een gepast traject uit.

Ook taalcoaching op de werkvloer wordt gestimuleerd: werkgevers helpen hun medewerkers om Nederlands leren terwijl ze aan het werk zijn.

Meer informatie over anderstalig talent ondersteunen op de werkvloer(opent in nieuw venster)

Lees deze pagina in: