Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleid Burgers helpen Oekraïne

Beleid

Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft de Vlaamse overheid meerdere beslissingen aangenomen om mensen op de vlucht uit Oekraïne op te vangen in Vlaanderen. De taskforce Oekraïne binnen de Vlaamse regering neemt de coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van deze beslissingen binnen de Vlaamse regering op. Op deze pagina komt u meer te weten over de beslissingen en maatregelen van de Vlaamse regering.

Tijdelijke bescherming voor Oekraïners in Vlaanderen

Mensen op de vlucht uit Oekraïne kunnen in heel Europa het statuut ‘tijdelijke bescherming’ aanvragen. Daarmee krijgen ze tijdelijk dezelfde rechten als EU-burgers, zonder dat ze eerst een asielprocedure moeten doorlopen.

Eind juni 2022 vonden al meer dan 22.000 tijdelijk ontheemden uit Oekraïne veilig onderdak in Vlaanderen. Dat leidt tot een verhoogde vraag naar begeleiding naar onder meer werk, opvang, onderwijs en welzijn. De Vlaamse Regering richtte binnen de Vlaamse administratie een Taskforce Opvang Oekraïne op. Die zorgt ervoor dat de vraag naar begeleiding van mensen op de vlucht uit Oekraïne goed opgenomen kan worden zonder de dienstverlening in Vlaanderen extra te belasten

Daarnaast ondersteunt Vlaanderen ook de lokale besturen in hun opdracht om Oekraïense tijdelijk ontheemden op te vangen én te fungeren als eerste aanspreekpunt.

Meer informatie over de samenstelling en de taken van de taskforce vindt u hier.

Beslissingen van de Vlaamse regering

De Vlaamse regering heeft sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne een aantal beslissingen en nota’s aangenomen rond de opvang van mensen op de vlucht uit Oekraïne. U kan al deze documenten hier raadplegen(opent in nieuw venster).

Het merendeel van deze beslissingen gaat over de samenwerking met lokale besturen voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, zoals de opschalingsstrategie van opvangplaatsen en subsidies aan lokale besturen. U kan hier terecht voor meer informatie over beslissingen rond huisvesting en financiering.

Hier vind je een overzicht van maatregelen die ook voor burgers interessant kan zijn:

Deze lijst wordt automatisch verder aangevuld wanneer nieuwe beleidsdocumenten aangenomen worden.

Sancties

De Europese Commissie heeft een reeks sancties opgelegd aan Rusland wegens de Russische invasie in Oekraïne.

Hier vindt u een overzicht van deze Europese sancties en van de maatregelen die België neemt.