Verblijfsmogelijkheden en rechtspositie

Oekraïners met een biometrisch paspoort die in België aankomen, kunnen hier 90 dagen visumvrij verblijven. Ze melden hun aanwezigheid op het gemeentehuis en krijgen daar een aankomstverklaring.

Tegelijk besliste Europa over een speciaal verblijfsstatuut ‘tijdelijke bescherming’ ((opent in nieuw venster)) voor Oekraïners en bepaalde derdelanders die voor 24 februari 2022 in Oekraïne verbleven. Om dat statuut te krijgen, moeten zij zich registreren in Paleis 8 op de Heizel ((opent in nieuw venster)).

Zij krijgen daar een attest waarmee ze zich kunnen inschrijven in het rijksregister van de gemeente waar ze verblijven, en krijgen dan (een bijlage 15 en daarna) een verblijfskaart A. Lees meer informatie over de procedure en de rechtspositie van tijdelijke bescherming op de website van het Agentschap van Integratie en Inburgering ((opent in nieuw venster)) en de dienst Vreemdelingenzaken ((opent in nieuw venster)).

Mensen op de vlucht uit Oekraïne met een statuut van tijdelijk bescherming hebben volgende rechten:

Er bestaan nog andere verblijfsmogelijkheden, zoals kort verblijf, internationale bescherming en meer. Je vindt hier informatie over alle verblijfsmogelijkheden ((opent in nieuw venster)).

Om de verblijfsmogelijkheden uit te leggen aan Oekraïners op de vlucht, kan je gebruikmaken van de infofiches die het Agentschap Integratie en Inburgering uitwerkte in het Nederlands, Engels, Frans, Oekraïens en Russisch ((opent in nieuw venster)). Informeer je bij je gemeente over de ondersteuning van deze mensen bij de aanvraag van hun verblijf.

Op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken vindt u een wegbeschrijving naar het registratiecentrum op de Heizel ((opent in nieuw venster)). Die is ook in het Oekraïens beschikbaar.

Oproep naar crisistolken Oekraïens

Via het Agentschap Integratie en Inburgering kunnen lokale besturen een beroep doen op sociaal tolken (voor mondelinge boodschappen) en vertalers (voor schriftelijke boodschappen). Dat is een van de mogelijkheden om taaldrempels in jouw dienst- of hulpverlening weg te werken.

Het Agentschap Integratie en Inburgering staat in voor de organisatie, de omkadering en de kwaliteitsopvolging van het aanbod, maar niet voor een tussenkomst in de directe kosten. De Vlaamse regering neemt deze kosten op zich tot eind juni.

Meer informatie over het aanbod en hoe je een sociaal tolk of vertaling kunt aanvragen, staat op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering ((opent in nieuw venster)).

Om de communicatie tussen hulp- en dienstverleners en mensen op de vlucht uit Oekraïne vlotter te laten verlopen, zoekt het agentschap Integratie en Inburgering vrijwilligers om te tolken van en naar het Oekraïens. Zij zullen op heel korte termijn een crisistraining tolken krijgen. Zijn er in jouw gemeente mensen die Oekraïens en Nederlands spreken en die zich in deze crisisperiode vrijwillig willen inzetten? Verwijs hen dan door naar de webpagina van het Agentschap Integratie en Inburgering ((opent in nieuw venster)). Het agentschap zal alle beschikbare tolken Oekraïens (sociaal tolken en crisistolken) matchen met de vragen van lokale besturen.

Informatie in het Oekraïens

Om de communicatie met mensen op de vlucht uit Oekraïne vlot te doen verlopen, vertalen verschillende Vlaamse overheidsdiensten hun informatie in het Oekraïens.

Meer informatie en vertalingen in het Oekraïens en Russisch vind je op deze pagina ((opent in nieuw venster)).

Infosessies maatschappelijke oriëntatie

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) geeft infosessies rond maatschappelijke oriëntatie voor mensen op de vlucht uit Oekraïne. Je komt meer te weten over het verblijfsstatuut, wonen, werk, onderwijs en andere vitale onderwerpen voor de opvang van tijdelijk ontheemden. Schrijf je in via de website van AgII ((opent in nieuw venster)).