Gedaan met laden. U bevindt zich op: Welzijn, gezondheid en gezin Lokale besturen helpen Oekraïne

Welzijn, gezondheid en gezin

Hieronder vindt u gebundelde informatie over het thema welzijn, gezondheid en gezin. 

Preventie, Zorg en Welzijn voor vluchtelingen uit Oekraïne

Op de website van het agentschap Zorg en Gezondheid staat heel wat informatie voor zorgprofessionals.

U vindt de meest recente informatie steeds op zorg-en-gezondheid.be(opent in nieuw venster). Daar staat ook heel wat informatie in het Oekraïens(opent in nieuw venster).

Ondersteuning vanuit het agentschap Opgroeien

Vanuit de missie van het agentschap Opgroeien om kansrijk opgroeien voor alle kinderen en jongeren te realiseren, spreekt het voor zich dat Opgroeien zich mee engageert voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De focus ligt daarbij op gezinnen met jonge kinderen, zwangere vrouwen en niet-begeleide minderjarigen.

De meest recente informatie vindt u steeds op de website van het Agentschap Opgroeien(opent in nieuw venster).

Groeipakket

Oekraïense vluchtelingen met een statuut van tijdelijke bescherming hebben specifieke rechten, zoals het recht op Groeipakket.

Maatregel GBO-samenwerkingsverbanden i.k.v. Oekraïnecrisis

De vluchtelingenstroom stelt grote uitdagingen aan het lokaal sociaal beleid. Om de extra belasting ten gevolge van de instroom van de Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen, biedt de Vlaamse overheid binnen het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) een extra eenmalige subsidie ten bedrage van anderhalve keer het bedrag aan de lokale besturen die deze samenwerkingsverbanden trekken (=de penhouders van de GBO-samenwerkingsverbanden).

Er wordt van de penhouders verwacht dat zij de regierol voor het samenwerkingsverband GBO opnemen specifiek naar de doelroep Oekraïense vluchtelingen, en dit voor de ganse regio van het huidig GBO-samenwerkingsverband, inclusief de steden en gemeenten die binnen de desbetreffende eerstelijnszone vallen en momenteel niet deelnemen aan het GBO-samenwerkingsverband.

De subsidiemodaliteiten staan opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR)(PDF bestand opent in nieuw venster). De middelen kunnen aangewend worden voor personeelskosten, werkingskosten of overeenkomsten met derden.

Meer informatie kan je vinden op de webpagina van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin(opent in nieuw venster).

Specifieke opvang voor personen met een handicap

Het is op dit ogenblik zeer moeilijk in te schatten hoe groot de nood zal zijn aan specifieke opvang voor personen met een handicap.

Voorlopig worden er geen specifieke maatregelen genomen. Op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kunt u zien op welke hulp en ondersteuning men een beroep kan doen(opent in nieuw venster).

Veiligheid

Hoewel veel mensen de vluchtelingen uit Oekraïne willen helpen, zijn er helaas ook anderen die misbruik van hen willen maken. Kwetsbare vluchtelingen kunnen het slachtoffer worden van uitbuiting.

Team Justitie ontwikkelde een infobrochure voor vluchtelingen uit Oekraïne. Die brochure geeft aan welke signalen erop kunnen wijzen dat vluchtelingen het slachtoffer zijn van uitbuiting.

De brochure is beschikbaar in het Engels(PDF bestand opent in nieuw venster), Oekraïens(PDF bestand opent in nieuw venster) en Russisch(PDF bestand opent in nieuw venster).