Energie

Leveranciers van elektriciteit of aardgas mogen aan beschermde klanten geen kosten aanrekenen voor het verzenden van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen bij het niet betalen van de elektriciteits- en aardgasfactuur.

Beschermde klanten komen ook in aanmerking voor:

Wie in een woning investeert in energiebesparende maatregelen (isolatie, nieuwe ramen, zonneboiler, warmtepomp), kan daarvoor een premie van netbeheerder Fluvius krijgen. Voor beschermde klanten zijn er verhoogde premies van Fluvius.

Voor een energiezuinige nieuwbouwwoning of -appartement geeft Fluvius in bepaalde gevallen een premie voor een laag e-peil (als de bouwaanvraag uiterlijk op 31-12-2016 werd ingediend). Voor beschermde klanten wordt die premie met 20% verhoogd.

Water

Als u een beschermde klant bent (van de categorie 1, 2 of 3 (opent in nieuw venster)), dan hebt u recht op

  • gratis opname van de stand van de watermeter (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij)
  • op een maandelijkse tussentijdse waterfactuur (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij)
  • een afbetalingsplan op maat als u uw waterfactuur niet kunt betalen (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij)
  • een gratis waterscan (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij).

De watermaatschappij mag aan de beschermde klant ook geen extra kosten aanrekenen voor het versturen van herinneringsbrieven of ingebrekestellingen.

De watermaatschappij moet een beschermde klant (categorie 1, 2 of 3) ook verwittigen bij abnormaal hoog verbruik: de beschermde klant krijgt een melding als het verbruik gestegen is met minstens 25% en met minstens 50 kubieke meter (m3). De beschermde klant krijgt in dat geval ook informatie over mogelijke oorzaken en over maatregelen die het verbruik kunnen beperken.

Korting op waterfactuur of sociaal tarief voor water

Voor een bepaald deel van de beschermde klanten is er ook een sociaal tarief voor water. Maar dat geldt dus niet voor alle beschermde klanten.

Veelgestelde vragen