Energie

Leveranciers van elektriciteit of aardgas en de netbeheerder mogen aan beschermde afnemers geen kosten aanrekenen voor het verzenden van betalingsherinneringen en ingebrekestellingen bij het niet betalen van de elektriciteits- en aardgasfactuur.

Beschermde klanten komen ook in aanmerking voor:

Wijzigingen sinds 1 juli 2022
  • De (voor beschermde afnemers) verhoogde premies van Fluvius voor energiebesparende maatregelen worden stopgezet. Sinds 1-10-2022 kan de Mijn VerbouwPremie aangevraagd worden door zowel beschermde als niet-beschermde klanten.
  • De Premie voor een condensatieketel voor beschermde afnemers (die tot 30-6-2022 bij Fluvius kon aangevraagd worden) werd stopgezet sinds 1-7-2022.
    Er is nu wel Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketel, maar die premie is niet voor alle beschermde afnemers, wel voor bepaalde doelgroepen.
  • Bekijk ook zeker de steunmaatregelen voor klanten met exclusief nachttarief.

Water

Als u een beschermde klant bent (van de categorie 1, 2 of 3(opent in nieuw venster)), dan hebt u recht op

  • gratis opname van de stand van de watermeter (zelf aan te vragen bij het waterbedrijf)
  • op een maandelijkse tussentijdse waterfactuur (zelf aan te vragen bij het waterbedrijf)
  • een afbetalingsplan op maat als u uw waterfactuur niet kunt betalen (zelf aan te vragen bij het waterbedrijf)
  • een gratis waterscan (zelf aan te vragen bij het waterbedrijf).

Het waterbedrijf mag aan de beschermde klant ook geen extra kosten aanrekenen voor het versturen van herinneringsbrieven of ingebrekestellingen.

Het waterbedrijf moet een beschermde klant (categorie 1, 2 of 3) ook verwittigen bij abnormaal hoog verbruik: de beschermde klant krijgt een melding als het verbruik gestegen is met minstens 25% en met minstens 50 kubieke meter (m3). De beschermde klant krijgt in dat geval ook informatie over mogelijke oorzaken en over maatregelen die het verbruik kunnen beperken.

Korting op waterfactuur of sociaal tarief voor water

Voor een bepaald deel van de beschermde klanten is er ook een sociaal tarief voor water. Maar dat geldt dus niet voor alle beschermde klanten.

Veelgestelde vragen