Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tegemoetkoming franchise hospitalisatieverzekering Financieel welzijn

Tegemoetkoming franchise hospitalisatieverzekering

Moet je gezin binnen hetzelfde schadejaar meer dan 1 keer een franchise (vrijstelling) van de hospitalisatieverzekering betalen? Dan kun je als klant van de vzw Sociale Dienst het betaalde bedrag van de tweede en eventueel volgende franchisebetalingen binnen dat schadejaar terugkrijgen. Dit is mogelijk voor elke kostendekkende hospitalisatieverzekering.

Voor wie?

 • Je bent aangesloten bij de vzw Sociale Dienst.
 • Je hebt binnen hetzelfde schadejaar meer dan 1 keer een franchise hospitalisatieverzekering betaald naar aanleiding van de hospitalisatie van jezelf, je kinderen of de partner waarmee je samenwoont op hetzelfde domicilieadres (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend).
 • Het gezinslid waarvoor je de 2de of volgende franchise betaald hebt is op het ogenblik van zijn/haar hospitalisatie gerechtigde of begunstigde van de vzw Sociale Dienst.

Wat?

Er geldt een franchise (vrijstelling) van 85 euro voor alle vormen van hospitalisatie. Dit wil zeggen dat je de eerste kosten tot 85 euro zelf moet betalen. Deze franchise wordt slechts eenmaal per verzekerde en per schadejaar toegepast.

Moet je gezin binnen hetzelfde schadejaar meer dan 1 keer een vrijstelling (franchise) van de hospitalisatieverzekering betalen? Dan kun je als klant van de vzw Sociale Dienst het betaalde bedrag (maximaal 75 euro per franchise in de periode vóór 01/04/2023 en 85 euro per franchise in de periode na 01/04/2023) van de tweede en /eventueel volgende franchisebetalingen binnen dat schadejaar terugkrijgen. Dit is mogelijk voor elke kostendekkende hospitalisatieverzekering.

Hoe aanvragen?

Je vraagt de tegemoetkoming in de franchise hospitalisatieverzekering aan via het e-loket. Dit kan tot 2 jaar na de opnamedatum van de hospitalisatie waarvoor je een tegemoetkoming in de franchise vraagt.

 • Stap 1

  Om een tegemoetkoming in de franchise hospitalisatieverzekering aan te vragen moet je de afrekeningen bij de hand hebben die je hospitalisatieverzekering je bezorgde naar aanleiding van de opnames van je gezinsleden.

  Let wel: je hoeft deze documenten niet door te sturen. Je bewaart de documenten tot 10 jaar na je aanvraag zodat je ze kunt voorleggen bij eventuele controle door de vzw Sociale Dienst (zie stap 3).

 • Stap 2

  Je vraagt de tegemoetkoming aan via het e-loket van de vzw Sociale Dienst. Selecteer in het e-loket de tegel ‘franchise hospitalisatie’ en vul alle velden in met behulp van de afrekeningen van de hospitalisatieverzekering (zie stap 1).

  Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van het e-loket of laat je helpen door een medewerker van de vzw Sociale Dienst.

  Heb je geen toegang tot het e-loket? Contacteer de vzw Sociale Dienst.

  Let wel: is je gezinssituatie gewijzigd in de loop van het schadejaar? Dan geef je dit door aan begunstigden@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Je handelt je aanvraag voor een tegemoetkoming pas verder af nadat je bericht hebt gekregen dat je gezinssituatie aangepast werd. Je gezinssituatie op de eerste dag van de hospitalisatie waarvoor je een tegemoetkoming in de franchise hospitalisatieverzekering aanvraagt is bepalend voor de berekening van de tegemoetkoming.

 • Stap 3

  Om jou een sociaal voordeel/tegemoetkoming te geven, worden bedrijfsmiddelen van de Vlaamse overheid ingezet. Dat betekent dat ze, ook volgens de deontologische code van de Vlaamse overheid, zuinig en efficiënt moeten worden gebruikt. Er mag in geen geval gebruik van worden gemaakt als je er geen recht op hebt.

  De vzw Sociale Dienst kan je aanvraag gedurende 10 jaar controleren en hiervoor de nodige documenten uit stap 1 opvragen en bijkomend een uittreksel uit het bevolkingsregister als bewijs van samenstelling van het gezin vragen.

  Als je deze bewijsstukken op het moment van de controle niet kunt voorleggen of als blijkt dat de aanvraag niet correct is ingediend, wordt de aanvraag herzien.

  Let wel: de vzw Sociale Dienst kan je in geval van bedrog 3 jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en de ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen.

Berekening en uitbetaling

 • Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van de betaalde franchise en bedraagt maximaal 85 euro per franchise.
 • De tegemoetkoming wordt binnen de maand na je aanvraag uitbetaald.
Banner sociale dienst