Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werking vakantieopvang wijzigt Nieuwsberichten van vzw Sociale Dienst

Werking vakantieopvang wijzigt

Nieuwsbericht
14 maart 2024

Vanaf de herfstvakantie 2024 wijzigt de werking van de vakantieopvang van de vzw Sociale Dienst en de Vlaamse overheid. Je kan dan een tussenkomst aanvragen voor een opvanginitiatief in jouw buurt. Vraag je opvanginitiatief om zich aan te melden bij de vzw Sociale Dienst. Aanmelden is mogelijk vanaf 14 maart tot en met 31 mei 2024.

Nieuw systeem

In 2023 organiseerde de vzw Sociale Dienst een bevraging bij 8.000 gerechtigde personeelsleden. 2.400 medewerkers vulden de bevraging in. Daaruit bleek dat het huidige aanbod van de vakantieopvang niet voldoet aan de behoefte van jou en je collega’s. We werken met zijn allen vaker van thuis uit. De voorkeur van de meeste ouders gaat dan ook uit naar een opvanglocatie dicht bij huis. Op die manier kunnen kinderen ook samen met hun vriendjes en vriendinnetjes gaan.

De vzw Sociale Dienst en de Vlaamse overheid willen tegemoet komen aan die veranderde behoefte. Vanaf de herfstvakantie 2024 heb je dan ook de mogelijkheid om kosten voor vakantieopvang van kinderen van 3 tot en met 13 jaar in te dienen in het e-loket van de vzw Sociale Dienst. Een goedgekeurde lijst met opvanginitiatieven zal beschikbaar zijn in het e-loket.

Je krijgt per gerechtigd kind een tussenkomst van maximaal 5 euro per dag (of 50% van de betaalde dagprijs) en dit voor maximaal 20 dagen.

Van zodra je de tegemoetkoming kan aanvragen in het e-loket, krijg je daarover informatie via een nieuwsbericht op Vlaanderen Intern.

Vraag opvanginitiatieven om zich aan te melden

Opvanginitiatieven kunnen zich vanaf 14 maart tot en met 31 mei 2024 aanmelden bij de vzw Sociale Dienst. In de leidraad op de website www.publicprocurement.be(opent in nieuw venster) staat hoe ze dat moeten aanpakken.

De vzw Sociale Dienst checkt vervolgens of een opvanginitiatief voldoet aan de vastgestelde criteria. Is dat het geval? Dan komt het opvanginitiatief dan in het vergunningenregister te staan.

Wil je een financiële tegemoetkoming aanvragen voor (meerdere) opvanginitiatieven? Dat zal enkel mogelijk zijn voor die opvanginitiatieven die effectief in het vergunningenregister staan. Na de zomervakantie krijg je informatie over welke opvanginitiatieven in het vergunningenregister staan.

Moedig de opvanginitiatieven van jouw keuze dan ook zeker aan om zich in die periode te aan te melden en geef de link naar de leidraad. Als werknemer kan je zelf geen opvanginitiatieven aanmelden, dat gebeurt door de organisator van de opvang.

Is het opvanginitiatief niet aangemeld in de periode van 14 maart tot en met 31 mei 2024? Daarna is het niet langer mogelijk om zich te aan te melden. Na verloop van tijd zal er opnieuw een aanmeldmogelijkheid zijn.

Goed om te weten: als gerechtigde van de vzw Sociale Dienst heb je niet automatisch recht op een financiële tussenkomst in de vakantieopvang.

Een klein aantal agentschappen voorziet deze dienstverlening niet. Werk je voor 1 van die agentschappen? Dan zal je geen aanvraag kunnen indienen in het e-loket.