Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een buitenlander in Vlaanderen tewerkstellen: indicatie wachttijd

Een buitenlander in Vlaanderen tewerkstellen: indicatie wachttijd

We kennen momenteel een grote toevloed aan aanvragen.

Met de wachttijden hier geven we een indicatie van het aantal maanden vóóraleer het onderzoek van uw dossier van start kan gaan. Dit verschilt per categorie. Aanvragen voor een gecombineerde vergunning kan u via het uniek Loket working in Belgium opvolgen. 

Een eerste aanvraag of hernieuwing kan tot 6 maanden vooraf ingediend worden.

Briefwisseling over uw aanvragen voor een gecombineerde vergunning van bepaalde duur ontvangt u via het Uniek Loket ‘working in Belgium’(opent in nieuw venster).

Bij de volgende statuswijzigingen van uw dossier wordt u via uw e-box(opent in nieuw venster) per digitale brief verwittigd:

 • ​“Informatie bijgevraagd door regio”
 • ​“Ontvankelijk”
 • ​“Positieve beslissing werk”
 • ​“Onontvankelijk” + aangetekend schrijven
 • “negatieve beslissing werk” + aangetekend schrijven

Wachttijd in juni 2024 voor toelating tot arbeid bij Vlaams Gewest

De wachttijd betreft een indicatie van het aantal maanden vóór het onderzoek van uw dossier van start gaat.

 • Eerste aanvraag

  • Categorie hooggeschoolden/leidinggevenden/EU Blue Card/onderzoekers: 1 maand

  • Categorie middengeschoolden (voorheen knelpuntberoepen genaamd): +1 maand

  • Categorie overige: +1 maand.

  • Alle andere categorieën: 1 maand

 • Hernieuwing
  • Categorie hooggeschoolden/leidinggevenden/EU Blue Card/onderzoekers: +1 maand
  • Categorie middengeschoolden (voorheen knelpuntberoepen genaamd): +1 maand.
  • Categorie overige: +1 maand
  • Alle andere categorieën: 1 maand.
 • Seizoenarbeiders: 1 maand
 • Onbepaalde duur: 1 maand.
 • Au pair: 1 maand.

Wat na een positieve beslissing werk? Indicatie wachttijden mei 2024 bij federale overheid / dienst vreemdelingenzaken

Na een positieve beslissing werk, wordt uw dossier automatisch overgemaakt aan de dienst vreemdelingenzaken(opent in nieuw venster) die een eindbeslissing neemt inzake de gecombineerde vergunning. (bijlage 46/47/48)

De dienst vreemdelingenzaken heeft een doorlooptijd van:

 • Eerste aanvragen: 9-10 weken
 • Hernieuwingen: 6-7 weken

Indien u na de positieve beslissing werk info wenst over uw dossier dient u met de dienst vreemdelingenzaken contact(opent in nieuw venster) opnemen.

Veelgestelde vragen