In het kader van de hervorming van de opleidingsincentives zijn het opleidingskrediet in de privésector en het opleidingskrediet in de socialprofitsector hervormd. De nieuwe regels gelden sinds 1 september 2019.

Overgangsregeling

Als u al een opleiding volgde en een aanmoedigingspremie ontving, kon u, als de opleiding niet voldeed aan de nieuwe regelgeving, de premie verder ontvangen in het oude systeem . Die oude regelgeving dooft uit op 30 juni 2021. Na 30 juni 2021 kan er geen premie meer toegekend worden voor opleidingen die gestart zijn vóór 1 september 2019 en niet voldoen aan de huidige regelgeving.

  • Van toepassing op Vlaamse Gewest
  • Bevoegde instantie Departement Werk en Sociale Economie