Welke toelating tot arbeid is vereist?

Of de toekomstige werknemer een toelating tot arbeid nodig heeft en zo ja, welke procedure daarvoor gevolgd moet worden, hangt af van de volgende elementen.

Wie heeft geen toelating tot arbeid nodig?

Een buitenlander mag niet in Vlaanderen beginnen te werken zonder dat hij vooraf een toelating tot arbeid heeft verkregen. Maar sommige categorieën van buitenlanders hebben geen toelating tot arbeid nodig om hier te mogen werken.