Gedaan met laden. U bevindt zich op: Als buitenlander in Vlaanderen werken

Als buitenlander in Vlaanderen werken

Buitenlanders die in Vlaanderen in loondienst willen werken, hebben daar mogelijk een toelating tot arbeid voor nodig. De precieze reden waarom een buitenlander in Vlaanderen verblijft of zal verblijven, bepaalt mee onder welke voorwaarden en via welke procedure hij in Vlaanderen zal mogen werken.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Of de toekomstige werknemer een toelating tot arbeid nodig heeft en zo ja, welke procedure daarvoor gevolgd moet worden, hangt af van de volgende elementen.

Wie heeft geen toelating tot arbeid nodig?

Een buitenlander mag niet in Vlaanderen beginnen te werken zonder dat hij vooraf een toelating tot arbeid heeft verkregen. Maar sommige categorieën van buitenlanders hebben geen toelating tot arbeid nodig om hier te mogen werken.