1. Kwaliteitsregistratie

De opleiding wordt gegeven door een dienstverlener met een kwaliteitsregistratie WSE. Uw opleiding kan dus pas recht geven op VOV als u als opleidingsverstrekker over een kwaliteitsregistratie WSE beschikt. 

Hou er rekening mee dat het aanvragen van de kwaliteitsregistratie een maximale verwerkingstermijn van 40 kalenderdagen heeft.

Had u ten laatste op 31 augustus 2019 een erkenning als dienstverlener voor kmo-portefeuille of voor opleidingscheques (opent in nieuw venster), dan kan u deze behouden tot 2 september 2021. Vanaf 2 september geldt enkel de kwaliteitsregistratie WSE.

De opleidingsverstrekker hoeft niet in het Vlaams Gewest gevestigd te zijn.

Met vragen over de kwaliteitsregistratie kan u zich richten tot kwaliteitsregistratie.wse@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

2. Aantal uren of studiepunten

De opleiding (of het opleidingsonderdeel) moet bestaan uit minstens:

  • 32 contacturen
  • of 32 lestijden
  • of 3 studiepunten

Opleidingen zonder enige vorm van contactonderwijs of systematische begeleiding, opvolging en evaluatie zijn niet toegelaten.

Uitzondering
Mentoropleidingen, examens voor de examencommissie en examens voor EVC (erkennen van competenties) moeten niet voldoen aan deze voorwaarde.

3. Criteria van arbeidsmarktgerichtheid

De opleiding moet voldoen aan de criteria van arbeidsmarktgerichtheid. Dat wil zeggen dat de opleiding moet leiden naar één van deze punten:

  • basiscompetenties
  • beroepsspecifieke competenties
  • algemene arbeidsmarktcompetenties
  • een eerste diploma van een bepaald niveau

Meer informatie over de criteria van arbeidsmarktgerichtheid vindt u in de handleiding van het beoordelingssysteem:

De handleiding is bedoeld voor iedereen die moet oordelen of een opleiding voldoet aan de criteria: de leden van de Vlaamse opleidingscommissie, de paritaire comités, de beoordelaars bij AHOVOKS, Syntra Vlaanderen en de representatieve werknemersorganisaties. Verder kan de handleiding ook nuttig zijn voor elke opleidingsverstrekker die een opleiding wil aanmelden ter registratie in de ‘opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives’.

Het beoordelingssysteem wordt ook gebruikt om opleidingen inhoudelijk te screenen nadat deze zijn aangemeld in het WSE-loket.

Uitzondering voor loopbaangerichte opleidingen
Een loopbaangerichte opleiding (een opleiding die wordt aangeraden in een persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding) moet niet aan deze criteria voldoen.

4. Registratie in de opleidingsdatabank

De opleiding geeft pas recht op VOV van zodra ze geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives.
U kunt de opleiding aanmelden ter registratie via het WSE-loket, en dit ten laatste 3 maanden voor de start van de opleiding.

Uitzondering schooljaar 2019-2020: 
Dit schooljaar moeten alle opleidingen uiterlijk op 31 augustus 2020 in de opleidingsdatabank geregistreerd zijn om recht te geven op VOV in schooljaar 2019-2020. Om dit mogelijk te maken moet u de opleiding uiterlijk op 19 juni 2020 aanmelden ter registratie in de opleidingsdatabank. De opleidingen die uiterlijk op 19 juni 2020 worden aangemeld en die vervolgens goedgekeurd worden door de bevoegde instanties, worden in de opleidingsdatabank geregistreerd met startdatum 1 september 2019. Zo geven ze recht op VOV vanaf 1 september 2019. 
 

Opleidingen uit het basisaanbod van hoger onderwijs Vlaanderen (bachelors en masters, graduaatsopleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma’s), Centra voor volwassenenonderwijs, Syntra Vlaanderen en de representatieve werknemersorganisaties worden door de respectievelijke organisaties zelf gescreend aan de hand van het beoordelingssysteem.

Uitzondering voor loopbaangerichte opleidingen
Een loopbaangerichte opleiding (een opleiding die wordt aangeraden in een persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding) moet niet geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank.