1. Kwaliteitsregistratie

De opleiding wordt gegeven door een dienstverlener met een kwaliteitsregistratie WSE. Uw opleiding kan dus pas recht geven op VOV als u als opleidingsverstrekker een kwaliteitsregistratie WSE hebt.

Hou er rekening mee dat het aanvragen van de kwaliteitsregistratie een maximale verwerkingstermijn van 40 kalenderdagen heeft.

De opleidingsverstrekker hoeft niet in het Vlaams Gewest gevestigd te zijn.

Met vragen over de kwaliteitsregistratie kunt u zich richten tot kwaliteitsregistratie.wse@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

2. Aantal uren of studiepunten

De opleiding (of het opleidingsonderdeel) moet bestaan uit minstens:

 • 32 contacturen
 • of 32 lestijden
 • of 3 studiepunten

Opleidingen zonder enige vorm van contactonderwijs of systematische begeleiding, opvolging en evaluatie zijn niet toegelaten.

Uitzondering
Mentoropleidingen, examens voor de examencommissie en examens voor EVC (erkennen van competenties) hoeven niet aan deze voorwaarde te voldoen.

3. Criteria van arbeidsmarktgerichtheid

De opleiding moet voldoen aan de criteria van arbeidsmarktgerichtheid. Dat wil zeggen dat de opleiding moet leiden naar één van deze punten:

 • basiscompetenties
 • beroepsspecifieke competenties
 • algemene arbeidsmarktcompetenties
 • een eerste diploma van een bepaald niveau

Meer informatie over de criteria van arbeidsmarktgerichtheid vindt u in de handleiding van het beoordelingssysteem:

De handleiding is bedoeld voor iedereen die moet oordelen of een opleiding voldoet aan de criteria: de leden van de Vlaamse opleidingscommissie, de paritaire comités, de beoordelaars bij AHOVOKS, Syntra Vlaanderen en de representatieve werknemersorganisaties. Verder kan de handleiding ook nuttig zijn voor elke opleidingsverstrekker die een opleiding wil aanmelden ter registratie in de ‘opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives’.

Het beoordelingssysteem wordt ook gebruikt om opleidingen inhoudelijk te screenen nadat ze zijn aangemeld in het WSE-loket.

Uitzondering voor loopbaangerichte opleidingen
Een loopbaangerichte opleiding (een opleiding die wordt aangeraden in een persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding) hoeft niet aan deze criteria te voldoen.

4. Registratie in de opleidingsdatabank

De opleiding geeft pas recht op VOV zodra ze geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives.
U kunt de opleiding aanmelden ter registratie via het WSE-loket, ten laatste 3 maanden voor de start van de opleiding.

Uitzondering schooljaar 2019-2020:
Dit schooljaar moeten alle opleidingen uiterlijk op 31 augustus 2020 in de opleidingsdatabank geregistreerd zijn om recht te geven op VOV in schooljaar 2019-2020. Om dit mogelijk te maken moet u de opleiding uiterlijk op 19 juni 2020 aanmelden ter registratie in de opleidingsdatabank. De opleidingen die uiterlijk 19 juni 2020 worden aangemeld en die vervolgens goedgekeurd worden door de bevoegde instanties, worden in de opleidingsdatabank geregistreerd met startdatum 1 september 2019. Zo geven ze recht op VOV vanaf 1 september 2019.

Opleidingen uit het basisaanbod van hoger onderwijs Vlaanderen (bachelors en masters, graduaatsopleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma’s), Centra voor volwassenenonderwijs, Syntra Vlaanderen en de representatieve werknemersorganisaties worden door de respectievelijke organisaties zelf gescreend aan de hand van het beoordelingssysteem.

Uitzondering voor loopbaangerichte opleidingen
Een loopbaangerichte opleiding (een opleiding die wordt aangeraden in een persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding) hoeft niet geregistreerd te zijn in de opleidingsdatabank.

Opleidingen meer corona-proof in 2020-2021

Om de Vlaamse opleidingsincentives meer ‘corona-proof’  te maken, besliste de Vlaamse Regering om bepaalde voorwaarden tijdelijk te versoepelen.

 • Contactleren
  Voor schooljaar 2020-2021 is de definitie van contactleren bijgestuurd: het rechtstreekse contact tussen werknemer en lesgever (op een vooraf bepaald moment) mag ook digitaal gebeuren. Dat wil zeggen dat opleidingen voortaan ook via Smartschool, teams, Zoom, … gegeven mogen worden. Dat is mogelijk voor al uw opleidingen die momenteel in de opleidingsdatabank geregistreerd zijn.

  Bijvoorbeeld:
  Uw groepsopleiding die normaal in een opleidingslokaal gepland is, wijzigen in een digitale les op hetzelfde geplande moment, vanwege de coronamaatregelen.
  De papieren aanwezigheidslijst verandert in een aanwezigheidslijst die digitaal ondertekend moet worden door de aanwezigen in de virtuele klas.
 • Blended leren
  Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de werkvorm ‘blended leren’ toegelaten. Wilt u uw opleiding organiseren via een weloverwogen combinatie van face-to-face leren en afstandsleren (= ‘blended leren’) én maakt u gebruik van een ‘learning management systeem’ (LMS) om het leerproces van de cursist op te volgen en te evalueren? Dan kunt u die opleiding aanmelden ter registratie in de opleidingsdatabank via de bekende procedure ((opent in nieuw venster)). 

  Tijdens het aanmelden geeft u aan dat het om ‘blended leren’ gaat. U krijgt dan een extra veld te zien waarin u moet beschrijven op welke manier u de leerevolutie van uw cursisten opvolgt (dus met behulp van het learningmanagementsysteem).  

  Als de opleiding positief beoordeeld wordt door de bevoegde instanties, dan wordt uw opleiding geregistreerd in de opleidingsdatabank. Cursisten hebben dan recht op het aantal uren VOV dat overeenstemt met het aantal uren waarvoor zij de opleiding volgen (face-to-face + afstandsleren).  

  Als opleidingsverstrekker moet u na het einde van de opleiding, net zoals bij ‘gewone’ opleidingen, attesten indienen in het WSE-loket. In het geval van ‘blended leren’ moet u echter attesteren of de vooropgezette leerdoelstellingen behaald zijn in plaats van aanwezigheden te attesteren. 

  Om uw opleiding ‘blended leren’ tijdig te registreren, moet u de aanvraag tot registratie bij voorkeur 3 maanden voor de start van de opleiding indienen.