Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het DIGNITY-project

Het DIGNITY-project

Het DIGNITY-project is een Europese samenwerking om een duurzaam, toegankelijk en gebruiksvriendelijk vervoeraanbod te creëren voor elke burger met extra aandacht voor digitaal uitgesloten groepen. Vlaanderen fungeert als een van de vier piloten in dit project.

Doel en missie

Het doel van het DIGNITY-project(opent in nieuw venster) is tweeledig:

 • Publieke en private verleners van mobiliteitsdiensten ondersteunen bij het ontwerpen van digitale producten en diensten die toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen.
 • Beleidmakers helpen bij het formuleren van strategieën die innovatie in het digitale vervoeraanbod bevorderen en tegelijk inspelen op wereldwijde, sociale, demografische en economische veranderingen.
Een bus van De Lijn vol passagiers.
© Yann Bertrand

Actoren

In het DIGNITY-project werken volgende actoren samen om een duurzaam, toegankelijk en gebruiksvriendelijk digitaal vervoeraanbod te creëren door hun kennis, inzichten en resultaten te delen:

Aanpak

De DIGNITY-aanpak combineert analyse met concrete acties en bestaat uit verschillende stappen:

 • Stap 1

  Digitale kloof in kaart brengen

  De digitale kloof tussen verschillende gebruikers van het openbaar vervoer in kaart brengen.

  1. Een analyse van het bestaande vervoeraanbod en hoe dat tegemoetkomt aan de noden van verschillende gebruikers.
  2. Nagaan welke gebruikers worden uitgesloten.
  3. De belemmeringen en behoeften van de kwetsbare gebruikers analyseren.
 • Stap 2

  Oplossingen zoeken

  Op zoek gaan naar oplossingen die de digitale kloof tussen verschillende gebruikers van het openbaar vervoer verkleinen.

  1. De methode hiervoor is het Inclusive Design Wheel(opent in nieuw venster) van de Cambridge University. Dit is een systeem om oplossingen te bedenken waarin de eindgebruiker: de kwetsbare gebruiker in het openbaar vervoer, centraal staat.
  2. Beleidsmakers aanmoedigen om de digitale kloof te verkleinen door aanbevelingen te doen en toekomstige methoden en analyses te delen.
 • Stap 3

  Leren door onderzoek

  Leren door onderzoek in 4 gebieden: Vlaanderen, Barcelona, Tilburg en Ancona.

  In deze gebieden wordt onderzocht hoe digitaal toegankelijk het vervoeraanbod is. In elk gebied is er een samenwerking van alle belanghebbende actoren. Zij delen hun inzichten en ontwikkelen langetermijnstrategieën en actieplannen voor een toegankelijk digitaal vervoeraanbod.

 • Stap 4

  Evalueren

  Oplossingen, strategieën, instrumenten en methoden van alle actoren samen bundelen in een leerplatform: de DIGNITY-learningcommunity(opent in nieuw venster). Zo kan DIGNITY op Europees niveau richtlijnen en aanbevelingen formuleren om de digitale kloof tussen verschillende wegebruikers te dichten.

DIGNITY in Vlaanderen

Om de resultaten toe te passen werkt Vlaanderen de Hoppincentrale verder uit. Het project loopt binnen het Vlaams afsprakenkader voor Mobility as a Service (MaaS) en basisbereikbaarheid. De nodige aandacht wordt geschonken aan kwetsbare groepen zoals ouderen, lage-inkomensgroepen, groepen zonder rijbewijs of auto en mensen met een beperking.

Ook past Vlaanderen het Inclusive Design Wheel(opent in nieuw venster) van de Cambridge University toe. Een systeem om oplossingen te bedenken waarin de eindgebruiker (de kwetsbare gebruiker in het openbaar vervoer) centraal staat. De stappen van het Inclusive Design Wheel:

 1. Wat zijn de noden van de kwetsbare groepen in het huidige digitale vervoeraanbod?
 2. Hoe kan aan die noden voldaan worden?
 3. Voldoen de oplossingen aan de noden?

Indien nodig worden die stappen terug doorlopen. Het doel is een vervoeraanbod te creëren dat voor iedereen digitaal toegankelijk is.