Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cohousing

Cohousing

Bij cohousing of andere vormen van gemeenschappelijk wonen deelt u altijd vrijwillig  gemeenschappelijke (leef)ruimtes met andere alleenstaanden en/of gezinnen. U beheert zelf deze ruimtes als groep en niet via een externe syndicus.

Wat is cohousing?

Elke bewoner heeft een eigen cohousingwoning met een eigen keuken, badkamer en toilet. U deelt vrijwillig een aantal gemeenschappelijke leefruimtes, bijvoorbeeld de woonkamer, keuken, werkruimte, … en beheert deze samen.

Als bewonersgroep moet u een juridische structuur kiezen om het cohousingproject te beheren. Dit is vaak een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME). Een cohousingproject kan daarnaast ook de vorm aannemen van een coöperatieve vennootschap, maar dit komt momenteel nog minder voor.

Cohousing valt niet te verwarren met co-wonen. Daarbij deelt u ook vrijwillig een aantal ruimtes, maar dit zijn geen leefruimtes zoals bij cohousing. U deelt dus geen keuken of woonkamer, maar wel bijvoorbeeld de tuin, wasplaats, werkplaats, fietsenstalling, … Deze beheert u samen. Dit beschouwen we niet als gemeenschappelijk wonen in de Vlaamse Codex Wonen (VCW) omdat u geen leefruimtes deelt.

Procedure: vergunning

Voor elk nieuwbouw- of renovatieproject – dus ook een cohousingproject – moet u (meestal) een omgevingsvergunning aanvragen. De te volgen procedures vindt u op de website van het departement Omgeving(opent in nieuw venster).

Oppervlakte- en woningkwaliteitsnormen

Uw individuele woning moet voldoen aan de minimale oppervlaktenormen uit de Vlaamse Codex Wonen (VCW). De grootte van de gemeenschappelijke (leef)ruimtes staat hier los van.

U bent eigenaar/koper

U bent verhuurder

U kunt als eigenaar uw woning binnen het cohousingproject verhuren. Dit kan aan een private persoon of aan een woonmaatschappij. Een woonmaatschappij verhuurt de woning dan sociaal.

Uw woning verhuren verloopt altijd via de algemene regels van het Woninghuurdecreet. Lees hierover meer op onze webpagina ‘een woning huren’. Verhuren aan een woonmaatschappij biedt specifieke voordelen.

Het volledige cohousingproject verhuren mag niet, doordat er een principieel verbod in het Woninghuurdecreet op volledige onderverhuring geldt. De enige uitzondering is de onderverhuring via een woonmaatschappij.

U bent huurder

U kunt een woning in een cohousingproject huren. Uw woning huren verloopt altijd via de algemene regels van het Woninghuurdecreet, tenzij u de woning huurt van een woonmaatschappij. U leest meer over rechten en verplichtingen van huren (het Vlaams Woninghuurdecreet) op onze webpagina ‘een woning huren’.

Expeditie Eikenberg: Joris Hessels bezoekt een cohousingproject in Brugge

Inhoud is aan het laden

Joris Hessels bezocht Cohousing Eikenberg in Brugge. Hij wou weten wat cohousing net inhoudt en of het iets voor hem kan zijn. Wat zijn de voordelen en zijn er ook uitdagingen? In deze reportage ontdekt u dit mooie cohousingproject en haar fijne bewoners.

Extra informatie

Samenhuizen vzw maakte een uitgebreide wegwijzer over het traject naar een cohousingproject. Lees meer op de website van Samenhuizen. (opent in nieuw venster)