Wat

Wie investeert in een gascondensatieketel (met productlabel A), kan hiervoor een premie krijgen.  

Voor wie

Elke eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie en elke verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan een premie krijgen voor de categorie gascondensatieketel.

Ook een eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie kan tijdelijk een premie krijgen voor de categorie gascondensatieketel (bij eindfactuur tot en met 30-6-2022).

Voor welke gebouwen

 • De woning of het appartement van een eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie en verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
  • Opgelet: een eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie heeft tijdelijk recht op Mijn VerbouwPremie voor een gascondensatieketel voor een woning of appartement van minstens 30 jaar oud op de aanvraagdatum (zie hieronder bij ‘Bedrag’).

U kunt de premie aanvragen voor:

 • de renovatie van een bestaand woongebouw, zoals een woning of een appartement, gelegen in het Vlaamse Gewest.

 • de realisatie van een nieuwe woning of appartement (gelegen in het Vlaamse Gewest) door herbestemming (lees: het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een schuur die wordt verbouwd tot een woning). 

De premie kan enkel worden aangevraagd voor residentiële gebouwen: woningen en appartementen. Werken aan gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen komen niet in aanmerking.

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • U kunt slechts om de 10 jaar een premie krijgen voor een gascondensatieketel.
  Er wordt hierbij geen rekening gehouden met premieaanvragen die u in het verleden bij Fluvius hebt aangevraagd. Vraagt u de huidige renovatiepremie voor technische installaties (centrale verwarming) aan tussen 7 mei 2022 (de dag na de bekendmaking van het besluit in het Belgisch staatsblad) en 30 juni 2022? Dan kunt u geen premie meer krijgen voor een gascondensatieketel.
 • U kunt de premie voor een gascondensatieketel aanvragen tot en met 30 juni 2026.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden).
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of energiepremie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken.
 • Het totale factuurbedrag van de categorie gascondensatieketel dat in aanmerking komt voor een premie, moet minimaal 1000 euro (exclusief btw) zijn.
 • De gascondensatieketel moet geplaatst worden door een aannemer. Eventueel kunt u bepaalde werken zelf uitvoeren onder begeleiding van een aannemer die voor de uiteindelijke plaatsing instaat. Aankoopfacturen voor materialen zonder factuur voor plaatsing komen niet in aanmerking.
 • De centrale verwarmingsketel is voorzien van een CE-markering en beschikt minstens over een A productlabel toegekend volgens de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad.  
 • De gascondensatieketel moet gekeurd zijn.
 • De plaatsing van een gascondensatieketel op butaan op propaan is toegelaten op voorwaarde dat de woning of het appartement gelegen is in een gebied zonder aardgasaansluiting.

 • Volgende zaken komen niet in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie voor een gascondensatieketel:

  • gascondensatieketels op andere brandstoffen dan aardgas, propaan of butaan
  • werken aan de installatie zonder dat de centraleverwarmingsketel vernieuwd wordt
  • autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
  • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen
  • elektrische verwarming (accumulatoren).

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator ((opent in nieuw venster)).

 • Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketel bedraagt 1.800 euro, met een maximum van 40% van het factuurbedrag exclusief btw.
 • Vervangt u een oude verwarmingsinstallatie op stookolie? Dan bedraagt de Mijn VerbouwPremie voor een gascondensatieketel 2.500 euro, met een maximum van 50% van het factuurbedrag exclusief btw.
 • Opgelet: een eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie heeft tijdelijk recht op een premie tot 1.800 euro, met een maximum van 25% van het factuurbedrag exclusief btw. Vervangt een eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie een stookolieketel door een gascondensatieketel? Dan bedraagt de Mijn VerbouwPremie voor een gascondensatieketel 2.500 euro, met een maximum van 25% van het factuurbedrag exclusief btw. Enkele voorwaarden:
  • eindfactuur moet dateren van voor 1-7-2022.
  • premieaanvraag moet gebeuren tussen 1-10-2022 en 31-12-2022
  • woning moet minstens 30 jaar oud zijn.

Hoe aanvragen?

 • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u de premie online aanvragen via het digitaal loket. U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Bent u hier niet voldoende mee vertrouwd, dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis voor uw gemeente ((opent in nieuw venster)) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • De premie kunt u voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor meerdere categorieën van werken in 1 keer samen aanvragen.

 • U moet uw aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=eindfactuur) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de aanvraagdatum van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.

 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).

 • De behandeltermijn bedraagt maximaal 8 maanden en de premie wordt na maximaal 12 maanden uitbetaald. Uiteraard wordt ernaar gestreefd dossiers zo snel mogelijk te behandelen en uit te betalen.

 • Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen