Wat

Een warmtepompboiler ((opent in nieuw venster)) is een toestel dat warmte uit de lucht haalt en afgeeft aan uw sanitair water. Het is een pak energiezuiniger dan een gewone elektrische boiler en een goed alternatief voor de klassieke waterverwarmingssystemen.

Voor wie

 • Elke eigenaar en investeerder in bestaande woon- en niet-woongebouwen kan een premie krijgen voor een nieuwe warmtepompboiler.  
 • Bij een gemeenschappelijke warmtepompboiler die dient voor meerdere appartementen van een appartementsgebouw komt de premie toe aan de investeerder voor het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan de VME.

Voor welke gebouwen

Deze premie geldt enkel voor investeringen in gebouwen:

 • die vóór 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet;
 • of die vanaf 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur werd verleend, die voldoen aan de EPB-eisen die erop van toepassing zijn en waarvoor de EPB-aangifte tijdig is ingediend.
 • U kunt de premie aanvragen voor:
  • de renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement, een appartementsgebouw of niet-woongebouw gelegen in het Vlaamse Gewest;
  • de realisatie van een nieuwe woning of appartement door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning) gelegen in het Vlaamse Gewest;

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • U kunt slechts om de 10 jaar een premie krijgen voor een warmtepompboiler. Eerdere premies bij Fluvius tellen ook mee.
 • Ontving u de afgelopen 10 jaar al een premie voor:
  • een warmtepomp, met uitzondering van een lucht-lucht warmtepomp, dan heeft u geen recht op een premie voor een warmtepompboiler.
  • een zonneboiler, dan heeft u geen recht op een premie voor een warmtepompboiler.
 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of energiepremie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie van Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden).
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) moet minimaal 1000 euro exclusief btw zijn om in aanmerking te komen voor de premie.
 • De warmtepompboiler staat enkel in voor de productie van sanitair warm water.
 • De warmtepompboiler beschikt over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen.
 • De plaatsing moet gebeuren door een aannemer. Eventueel kunt u bepaalde werken zelf uitvoeren onder begeleiding van een aannemer die voor de uiteindelijke plaatsing instaat. Aankoopfacturen voor materialen zonder factuur voor plaatsing komen niet in aanmerking.
 • De warmtepompboiler heeft een Europees productlabel A+ of beter.

In appartementsgebouwen en niet-woongebouwen mogen tegelijkertijd meerdere warmtepompboilers worden geplaatst.

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator ((opent in nieuw venster)). Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 en 2 hieronder) en wie het aanvraagt. Onderstaande premiebedragen gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2025.

 1. Installatie voor een woning en een individueel appartement
 • Eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor

  Eindfactuur tot en met 30-6-2022Eindfacturen vanaf 1-7-2022 tot en met 31-12-2023Eindfacturen vanaf 1-1-2024
  Basispremie360 euro540 euro360 euro
  Ik heb uitsluitend nachttarief en de eindfactuur van de warmtepompboiler is van 1-1-2021 of later. 540 euro810 euro 540 euro

  De premie bedraagt maximum 50% van het factuurbedrag (exclusief btw).

  De verhoging voor het uitsluitend nachttarief geldt voor warmtepompboilers met eindfactuur vanaf 1 januari 2021 en premieaanvragen ingediend tot en met 31 december 2025, behalve voor een gemeenschappelijke warmtepompboiler die voor meerdere appartementen in een appartementsgebouw dient.

 • Eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie, hoogste inkomenscategorie of andere investeerder

Eindfactuur tot en met 30-6-2022Eindfacturen vanaf 1-7-2022 tot en met 31-12-2023Eindfacturen vanaf 1-1-2024
Basispremie300 euro 450 euro300 euro
Ik heb uitsluitend nachttarief en de eindfactuur van de warmtepompboiler is van 1-1-2021 of later. 360 euro 540 euro360 euro

De premie bedraagt maximum 40% van het factuurbedrag (exclusief btw).

De verhoging voor het uitsluitend nachttarief geldt voor warmtepompboilers met eindfactuur vanaf 1 januari 2021 en premieaanvragen ingediend tot en met 31 december 2025, behalve voor een gemeenschappelijke warmtepompboiler die voor meerdere appartementen in een appartementsgebouw dient.


2. Gemeenschappelijke installatie in een appartementsgebouw

De premie is afhankelijk van de eindfactuurdatum. De premie wordt berekend door onderstaande premiebedragen per appartement te vermenigvuldigen met het aantal appartementen en andere niet-residentiële eenheden die aanwezig zijn in het gebouw.

Eindfactuur tot en met 30-6-2022Eindfacturen vanaf 1-7-2022 tot en met 31-12-2023Eindfacturen vanaf 1-1-2024
Basispremie300 euro 450 euro300 euro

De premie bedraagt maximum 40% van het factuurbedrag (exclusief btw).

Bij de installatie van een gemeenschappelijke warmtepompboiler, is er geen verhoging van het premiebedrag voor wie een appartement verhuurt aan een SVK of voor afnemers met uitsluitend nachttarief.

Opgelet, de individuele eigenaar(-bewoner) of SVK-verhuurder van een appartement in een gebouw komt niet in aanmerking voor een premie voor een gemeenschappelijke installatie in hernieuwbare energie.

Lees hier meer over de specifieke voorwaarden voor appartementsgebouwen.

 1. Niet-woongebouwen
Eindfactuur tot en met 30-6-2022Eindfacturen vanaf 1-7-2022 tot en met 31-12-2023Eindfacturen vanaf 1-1-2024
Tot en met 2 kW300 euro450 euro300 euro
Vanaf 2 kW60 euro extra per extra kW, met een maximum van 3.780 euro90 euro extra per extra kW, met een maximum van 5.670 euro60 euro extra per extra kW, met een maximum van 3.780 euro

De premie bedraagt maximum 40% van het factuurbedrag (exclusief btw).
​​​​​

Hoe aanvragen

 • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u de premie online aanvragen via het digitaal loket. U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Bent u hier niet voldoende mee vertrouwd, dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis voor uw gemeente ((opent in nieuw venster)) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • De premie kunt u voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor meerdere categorieën van werken in 1 keer samen aanvragen.
 • U kunt de premie voor de warmtepompboiler aanvragen tot en met 31 december 2025.
 • De behandeltermijn bedraagt maximaal 8 maanden en de premie wordt na maximaal 12 maanden uitbetaald. Uiteraard wordt ernaar gestreefd dossiers zo snel mogelijk te behandelen en uit te betalen.
 • U moet uw aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=eindfactuur) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de aanvraagdatum van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Voor werken in een appartementsgebouw geldt een specifieke aanvraagprocedure.
 • Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen
  • Verplichte documenten:
  • Optionele documenten:
   • offerte
   • foto’s voor en na
   • EPC bouw/EPC verkoop en verhuur.
  • U moet alle documenten tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bijhouden. De originele documenten, de betalingsbewijzen van de facturen en de foto’s (voor en na de werken) moet u op vraag steeds kunnen voorleggen.