Wat

Een nieuwe zonneboiler bestaat uit:

 • thermische zonnecollectoren
 • opslagvat
 • leidingen
 • regeling
 • naverwarming.

Voor wie

 • Elke eigenaar en investeerder in bestaande woon- en niet-woongebouwen kan een premie krijgen voor een nieuwe zonneboiler.  
 • Bij een gemeenschappelijke zonneboiler die dient voor meerdere appartementen van een appartementsgebouw komt de premie toe aan de investeerder voor het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan de VME.

Voor welke gebouwen

Deze premie geldt enkel voor investeringen in gebouwen:

 • die vóór 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
 • die vanaf 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur werd verleend, die voldoen aan de EPB-eisen die erop van toepassing zijn en waarvoor de EPB-aangifte tijdig is ingediend.

U kunt de premie aanvragen voor:

 • de renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement, een appartementsgebouw of niet-woongebouw gelegen in het Vlaamse Gewest
 • de realisatie van een nieuwe woning of appartement door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning) gelegen in het Vlaamse Gewest.

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking.

Andere voorwaarden

 • U kunt slechts om de 10 jaar een premie krijgen voor een zonneboiler. Eerdere premies van Fluvius tellen ook mee.
 • Kreeg u de afgelopen 10 jaar al een premie voor een warmtepompboiler? Dan hebt u geen recht op een premie voor een zonneboiler.
 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of energiepremie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie bij Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden).
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1000 euro exclusief btw.
 • De zonneboiler staat in voor de productie van sanitair warm water, eventueel in combinatie met ruimte- of zwembadverwarming.
 • De warmtepomp moet geplaatst worden door een aannemer. Eventueel kunt u bepaalde werken zelf uitvoeren onder begeleiding van een aannemer die voor de uiteindelijke plaatsing instaat. Aankoopfacturen voor materialen zonder factuur voor plaatsing komen niet in aanmerking.
 • De installatie of de validatie van de installatie moet gebeuren door een Rescert-installateur. Kies daarom een installateur uit:
 • Normeringen:
  • Heeft de zonneboiler een Solar Keymark ((opent in nieuw venster))? Dan bent u zeker dat de zonneboiler voldoet aan alle voorwaarden.
  • Heeft de zonneboiler geen Solar Keymark? Dan moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:
   1. de collectoren hebben een systeemtest (volgens EN12976 of volgens EN/TS 12977) ondergaan
   2. systemen volledig geproduceerd in de fabriek zijn gemarkeerd conform EN12976-1.
 • De apertuuroppervlakte van de collectoren wordt berekend volgens NEN-EN12975.
 • Voor een zonneboiler geplaatst in een woning of appartement moet de inhoud van het opslagvat voldoen aan volgende minimale eisen:
  • minstens 40 liter per m² apertuuroppervlakte bij vlakkeplaat collectoren
  • minstens 55 liter per m² apertuuroppervlakte bij buiscollectoren.
 • Als u een elektrische boiler had voor de productie van sanitair warm water vóór de plaatsing van de zonneboiler, dan mag u deze elektrische boiler blijven gebruiken voor de naverwarming.

De premie voor een zonneboiler komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator ((opent in nieuw venster)). Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 en 2 hieronder) en wie het aanvraagt.

 1. Installatie voor een woning en een individueel appartement
 • Eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor
  De premie bedraagt 660 euro per m² apertuuroppervlakte met een maximum van 3.300 euro. U kunt een premie krijgen tot 50% het factuurbedrag (exclusief btw).
 • Eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie én hoogste inkomenscategorie
  De premie bedraagt 550 euro per m² apertuuroppervlakte met een maximum van 2.750 euro. U kunt een premie krijgen tot 40% het factuurbedrag (exclusief btw)
 • Andere investeerder
  De premie bedraagt 550 euro per m² apertuuroppervlakte met een maximum van 2.750 euro. U kunt een premie krijgen tot 40% het factuurbedrag (exclusief btw).

​​​​2. Gemeenschappelijke installatie in een appartementsgebouw

 • De premie bedraagt 550 euro per m² apartuuroppervlakte met een maximum van 2750 euro per appartement, vermenigvuldigd met het aantal appartementen en andere niet-residentiële eenheden die aanwezig zijn in het gebouw

  De premie bedraagt maximum 40% van het factuurbedrag (exclusief btw). Er is geen verhoging voor verhuurders aan SVK’s of afnemers met uitsluitend nachttarief.

  Opgelet, de individuele eigenaar(-bewoner) of SVK-verhuurder van een appartement in een gebouw komt niet in aanmerking voor een premie voor een gemeenschappelijke installatie in hernieuwbare energie.

  Lees hier meer over de specifieke voorwaarden voor appartementsgebouwen.
 1. Niet-woongebouwen
 • De premie bedraagt 200 euro per m² apertuuroppervlakte met een maximum van 20.000 euro. U kunt een premie krijgen tot 40% het factuurbedrag (exclusief btw).

  Dateert de laatste factuur voor de zonneboiler van vóór 1 juli 2022? Dan wordt de premie beperkt tot een maximum van 10.000 euro.

Hoe aanvragen

 • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u de premie online aanvragen via het digitaal loket. U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Bent u hier niet voldoende mee vertrouwd, dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het energiehuis ((opent in nieuw venster))in uw buurt contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • De premie kunt u voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor meerdere categorieën van werken in 1 keer samen aanvragen.

 • De behandeltermijn bedraagt maximaal 8 maanden en de premie wordt na maximaal 12 maanden uitbetaald. Uiteraard wordt ernaar gestreefd dossiers zo snel mogelijk te behandelen en uit te betalen.

 • U moet uw aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=eindfactuur) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de aanvraagdatum van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.

 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).

 • Voor werken in een appartementsgebouw geldt een specifieke aanvraagprocedure.

 • Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen

  • Verplichte documenten:
   • facturen: zowel voorschot-, tussentijdse facturen als eindfacturen
   • attest ingevuld door de aannemer (Rescert) met technische informatie over de nieuw geplaatste zonneboiler
   • gedateerde foto van de zonnecollectoren waarbij het gebouw ook zichtbaar is
   • omgevingsvergunning als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014 of als het gebouw niet op het net is aangesloten
   • EPB aangifte als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014
   • attest beschermde afnemer (indien relevant).
  • Optionele documenten:
   • offerte
   • EPC bouw/ EPC verkoop en verhuur.
  • U moet alle documenten tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bijhouden. De originele documenten, de betalingsbewijzen van de facturen en de foto’s (voor en na de werken) moet u op vraag steeds kunnen voorleggen.

Brochure

Download of bestel hier de brochure over Mijn VerbouwPremie.