Gedaan met laden. U bevindt zich op: De nieuwe aangifte van nalatenschap

De nieuwe aangifte van nalatenschap

Na het overlijden kunnen er zich gebeurtenissen voordoen die aanleiding geven tot een herberekening van de erfbelasting. Om deze herberekening mogelijk te maken, moet een nieuwe aangifte van nalatenschap worden ingediend.

  Wanneer?

  De nieuwe aangifte van nalatenschap:

  • moet worden ingediend bij het ontstaan van een bijkomende aangifteplicht (zoals de afkoop van een levensverzekeringscontract)
  • mag worden ingediend bij een verzoek om ambtshalve ontheffing.

  Wie?

  Net zoals de aangifte van nalatenschap moet ook de nieuwe aangifte van nalatenschap worden ingediend door de erfgenamen of de algemene legataris. Als enkel bepaalde erfgenamen of legatarissen voordeel halen uit de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de indiening van de nieuwe aangifte, zijn enkel zij verplicht een nieuwe aangifte in te dienen.

  Indieningstermijn

  Het startpunt van de termijn is de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de
  indiening van de nieuwe aangifte.

  Indiening via ERFonline

  De nieuwe aangifte van nalatenschap kunt u volledig online invullen en indienen via ERFonline.

  Indiening via het formulier

  De formulieren voor de aangifte van nalatenschap zijn beschikbaar als Word-document(Word bestand) en als PDF-document(PDF bestand opent in nieuw venster).

  U kunt de aangifte indienen

  Betaling

  Zodra er een aanslagbiljet is verzonden, moet het betaald worden voor de vermelde datum, ongeacht of er nog een nieuwe aangifte wordt ingediend.

  Als u teveel betaalde, wordt dat bedrag teruggestort. Als er bijkomende erfbelasting verschuldigd is, ontvangt u een nieuw aanslagbiljet met de bijkomende erfbelasting.

  De nieuwe aangifte van nalatenschap stap voor stap

  In de nieuwe aangifte van nalatenschap moet niet alles van de oorspronkelijke aangifte worden herhaald. In principe moeten alleen de nieuwe of gewijzigde gegevens met betrekking tot de erfopvolgers en het actief of passief van de nalatenschap worden ingevuld.
  Hieronder een kort overzicht van de in te vullen gegevens:

  • Stap 1

   Geef in deze rubriek aan of het om een gezamenlijke of een individuele aangifte gaat.

  • Stap 2

   Vul de datum in waarop u de oorspronkelijke aangifte hebt ingediend; en het dossiernummer als u het al kent. Het dossiernummer bestaat uit 12 cijfers en begint met 02. U kan het terugvinden op elk aanslagbiljet.

  • Stap 3

   Vul hier de naam, het rijksregisternummer, de geboorteplaats en -datum en de overlijdensplaats en -datum van de overledene in.
   Als het rijksregisternummer niet gekend is, volstaan de overige gegevens.

  • Stap 4

   Als de identiteit van de erfopvolgers en hun aandeel in de erfenis niet is gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke aangifte dan vinkt u het eerste vakje aan.
   Als er geen wijziging is in de identiteit van de erfopvolgers maar wel in het aandeel van de erfenis dan vinkt u het tweede vakje aan en vult u de gegevens in voor het gewijzigd aandeel.
   Als er nieuwe erfopvolgers zijn ten opzichte van oorspronkelijke aangifte vinkt u het derde vakje aan en vermeldt u de identiteitsgegevens van de nieuwe erfopvolger(s).

  • Stap 5

   Zoals in de oorspronkelijke aangifte vermeldt u hier de gegevens en adres van de persoon met wie de Belastingdienst over de nieuwe aangifte kan communiceren.

  • Stap 6

   Geef hier aan waarom u een nieuwe aangifte indient.

  • Stap 7

   In het actief kunt u de wijzigingen in het roerend of onroerend vermogen beschrijven ten opzichte van de oorspronkelijke aangifte.

  • Stap 8

   Hier kunt u wijzigingen aangeven met betrekking tot levensverzekeringen van de overledene zoals bijvoorbeeld een uitkering die de verzekeringsmaatschappij beslist heeft uit te betalen na de indiening van de oorspronkelijke aangifte.

  • Stap 9

   Hier kruist u alle bijlagen aan die u bij deze aangifte voegt.

  • Stap 10

   Net als bij de oorspronkelijke aangifte moet de aangifte door alle aangevers worden ondertekend.

  Veelgestelde vragen