De Dienst Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat in voor de organisatie van:

 • Europese verkiezingen
 • federale verkiezingen:
  • de Kamer van Volksvertegenwoordigers (de Senaat wordt sinds 2014 niet meer rechtstreeks verkozen)
 • regionale verkiezingen voor de wetgevende organen van de deelgebieden, regio's:
  • het Vlaams Parlement
  • het Waals Parlement
  • het Parlement van de Franse Gemeenschap
  • het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement
  • het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (afdeling Lokale Organisatie en Werking) van de Vlaamse overheid organiseert:

Het Agentschap Binnenlands Bestuur biedt ook ondersteuning aan de federale overheid bij de organisatie van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.

Overzicht tijdstip verkiezingen

De laatste verkiezingen vonden plaats zondag 14 oktober 2018 (lokale en provinciale verkiezingen). De eerstvolgende verkiezingen worden gehouden op zondag 26 mei 2019 (federale, regionale en Europese verkiezingen). Hieronder vindt u per bestuursniveau hoe vaak de verkiezing plaats vindt en wanneer de volgende verkiezing zal worden gehouden.

Overzicht verkiezingen
Bestuursniveau Hoe vaak? Volgende keer
Gemeentelijk (+ districten Antwerpen) om de 6 jaar oktober 2024
Provinciaal om de 6 jaar oktober 2024
Vlaams (regionale verkiezingen) om de 5 jaar zondag 26 mei 2019
Federaal om de 5 jaar zondag 26 mei 2019
Europees om de 5 jaar zondag 26 mei 2019

Na de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 zullen de federale verkiezingen om de 5 jaar plaatsvinden in plaats van 4 jaar. De deelstaten krijgen het recht om de datum van de regionale verkiezingen en de duur van de legislatuur aan te passen.

Meer informatie

Op de website van de Dienst Verkiezingen (FOD Binnenlandse Zaken) vindt u alle informatie over federale, regionale en Europese verkiezingen (opent in nieuw venster) alsook de federale kieswetgeving.

Op Vlaanderenkiest.be, de verkiezingssite van het Agentschap Binnenlands Bestuur, vindt u alle informatie over de lokale en provinciale verkiezingen (opent in nieuw venster) alsook het Vlaamse kiesdecreet.