Gedaan met laden. U bevindt zich op: De organisatie van verkiezingen in België

De organisatie van verkiezingen in België

In België kunt u deelnemen aan vijf verschillende verkiezingen. De organisatie van die verkiezingen ligt in handen van:

 • de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 • het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.
Zicht van boven op stemlokalen
© Dieter Telemans

De Dienst Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat in voor de organisatie van:

 • Europese verkiezingen
 • federale verkiezingen:
  • de Kamer van Volksvertegenwoordigers (de Senaat wordt sinds 2014 niet meer rechtstreeks verkozen)
 • regionale verkiezingen voor de wetgevende organen van de deelgebieden, regio's:
  • het Vlaams Parlement
  • het Waals Parlement
  • het Parlement van de Franse Gemeenschap
  • het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement
  • het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (afdeling Lokale Organisatie en Werking) van de Vlaamse overheid organiseert:

Het Agentschap Binnenlands Bestuur biedt ook ondersteuning aan de federale overheid bij de organisatie van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.

Overzicht tijdstip verkiezingen

De laatste verkiezingen vonden plaats op zondag 26 mei 2019 (federale, regionale en Europese verkiezingen). De eerstvolgende verkiezingen worden gehouden in 2024. Hieronder vindt u per bestuursniveau hoe vaak de verkiezing plaats vindt en wanneer de volgende verkiezing zal worden gehouden.

Overzicht verkiezingen
BestuursniveauHoe vaak?Volgende keer
Vlaams (regionale verkiezingen)om de 5 jaar9 juni 2024
Federaalom de 5 jaar9 juni 2024
Europeesom de 5 jaar9 juni 2024
Gemeentelijk (+ districten Antwerpen)om de 6 jaar13 oktober 2024
Provinciaalom de 6 jaar13 oktober 2024

Meer informatie

Op de website van de Dienst Verkiezingen (FOD Binnenlandse Zaken) vindt u alle informatie over federale, regionale en Europese verkiezingen(opent in nieuw venster) alsook de federale kieswetgeving.

Op Vlaanderenkiest.be, de verkiezingssite van het Agentschap Binnenlands Bestuur, vindt u alle informatie over de lokale en provinciale verkiezingen(opent in nieuw venster) alsook het Vlaamse kiesdecreet.