Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klokkenluidersmelding Contacteer WSE

Klokkenluidersmelding

Als burger hebt u het recht om een melding te maken over inbreuken bij de diensten van de Vlaamse overheid.

Interne melding bij DWSE of Audit Vlaanderen

U kunt uw melding schriftelijk (via mail of via brief), telefonisch of fysiek richten aan het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) of aan Audit Vlaanderen.

Externe melding bij de Vlaamse Ombudsdienst

Hebt u al een interne melding gedaan? Of vindt u dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat? Dan kunt u ook een melding maken bij de Vlaamse Ombudsdienst.

U kunt uw melding (anoniem) aan de Vlaamse Ombudsdienst bezorgen:

Per post: Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Per e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
Telefonisch: 02 552 48 48

De Vlaamse Ombudsdienst kan beslissen om uw melding niet in behandeling te nemen als:

 • de inbreuk van geringe betekenis is
 • de melding betrekking heeft op feiten die in een eerdere melding van jou als melder al zijn behandeld en de nieuwe melding geen nieuwe informatie van betekenis bevat

Wat gebeurt er als u uw melding aan een verkeerde persoon of de verkeerde instantie richt?

Uw melding wordt zo snel mogelijk op een veilige manier doorgestuurd naar het bevoegde personeelslid. De onbevoegde persoon of instantie brengt u hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Als Audit Vlaanderen vaststelt dat het niet bevoegd is om de melding te onderzoeken, neemt ze opnieuw contact op met u om toestemming te vragen om de melding te mogen doorsturen naar de bevoegde organisatie of dienst voor verder onderzoek.

Verder verloop van uw melding

 • Stap 1

  U ontvangt als melder binnen de 7 dagen na de dag waarop het meldkanaal uw melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

  • uw melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijgt u meteen meer informatie over uw melding.
  • u zich uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
  • het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van uw identiteit in gevaar brengt.
 • Stap 2

  Binnen een redelijke termijn krijgt u informatie over wat er met uw melding gebeurde. Meer concreet:

  • Binnen de 3 maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
  • Of binnen 3 maanden en 7 dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.
  • Let wel: de Vlaamse Ombudsdienst kan deze termijn van 3 maanden verlengen tot maximaal 6 maanden.

  U komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van uw melding. U krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen u geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

  Er kan ondersteuning geboden worden aan de melders van inbreuken ten aanzien van Audit Vlaanderen en de Vlaamse Ombudsdienst. De betrokken dienst zal u als melder kosteloos en op een toegankelijke manier onafhankelijke informatie en advies verstrekken over:

  • de beschikbare remedies en procedures die bescherming bieden tegen represailles
  • de rechten van de betrokken persoon.