Een bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geregistreerde entiteit

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bevat basisgegevens van:

  • alle personen met een zelfstandige activiteit
  • ondernemingen, organisaties
  • vestigingseenheden
  • besturen
  • scholen
  • sociale secretariaten en gemandateerde dienstverrichters

  • enzovoort

hierna "bij de KBO geregistreerde entiteit" genoemd, of gewoon "ENTITEIT".

Zij krijgen van de KBO een uniek ondernemingsnummer. Het ondernemingsnummer vormt de sleutel voor de identificatie en het doet ook dienst als btw-nummer.
Iedere bij de KBO geregistreerde entiteit kan het WSE-loket gebruiken.

Voor welke toepassingen?

Bij de KBO geregistreerde entiteiten kunnen zich aanmelden voor de volgende toepassingen, als ze voldoen aan de specifieke voorwaarden per toepassing: