• Een leerling duaal leren secundair onderwijs die zijn of haar vak zowel op school als op de werkvloer leert, kan onder bepaalde voorwaarden de leerlingenpremie alternerende opleiding ontvangen.
  • Een onderneming die een leerwerkplek op de werkvloer aanbiedt aan een leerling in een alternerende opleiding secundair onderwijs, een lerende in een duale opleiding volwassenenonderwijs of een lerende in een graduaatsopleiding verpleegkunde kan onder bepaalde voorwaarden de premie kwalificerend werkplekleren ontvangen.

De leerlingenpremie alternerende opleiding en de premie kwalificerend werkplekleren vereenvoudigen het huidige aanbod aan Vlaamse incentives werkplekleren. Vijf oude maatregelen worden dus afgeschaft en vervangen door de twee nieuwe premies:

  • De startbonus
  • De stagebonus
  • De doelgroepvermindering voor de mentor (mentorkorting)
  • De doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding
  • De doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs

Contact: premiewerkplekleren@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)