Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro Nieuwsberichten

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Blogbericht
3 juni 2024

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding.

“Met het huidige tekort aan verpleegkundigen willen we de studenten die dit jaar afstuderen als bachelor verpleegkunde een zetje geven voor een mooie start binnen de zorg- en welzijnssector. We hebben er alle belang bij om de aantrekkelijkheid van de opleiding zo hoog mogelijk te houden. We herhalen daarom de maatregel van de voorbije jaren. Ik blijf evenwel voorstander om deze vergoeding structureel te voorzien want we hebben de komende jaren vele jonge en gemotiveerde krachten nodig.” - Vlaams minister van Volksgezondheid

De voorbije jaren kende Vlaanderen een onkostenvergoeding van 1.000 euro toe aan de afgestudeerde studenten van de professionele bacheloropleiding verpleegkunde die hun academiejaar met succes afrondden. De vergoeding kwam er als gevolg van de verlenging van de professionele bacheloropleiding Verpleegkunde. Tot enkele jaren geleden was de opleiding 180 studiepunten wat neerkomt op 3 jaar, die werd uitgebreid tot 240 studiepunten of 4 jaar. Er worden in de laatste opleidingsfase minstens 2 lange stageperiodes van 400 uur voorzien.

De Vlaamse minister van Volksgezondheid en Welzijn heeft beslist om ook dit jaar de afgestudeerde studenten een tegemoetkoming van 1.000 euro toe te kennen. Alle studenten die in het academiejaar 2023-2024 aan een onderwijsinstelling in Vlaanderen hun diploma behalen van bachelor in de verpleegkunde met een studieomvang van 240 studiepunten, waaronder een stage van 800 uur, komen in aanmerking.

Extra maatregelen voor kwaliteitsvolle stages

Bovendien werden de voorbije maanden ook extra maatregelen genomen om de kwaliteit van stages te bewaken, te ondersteunen en te versterken. Jaarlijks lopen duizenden studenten stage in de zorg- en welzijnssector, een stage moet hen motiveren om te kiezen en te blijven kiezen voor een loopbaan in de sector. Het is belangrijk dat zij op hun stageplek alle kansen krijgen om te groeien, te leren, en hun competenties in te oefenen.

Zo is er een premie voor leerplekondersteuning voor organisaties in zorg en welzijn om studenten nog beter te kunnen begeleiden, een webpagina waar studenten een overzicht hebben wie hun aanspreekpunt is in geval van klachten en komt er ook een stagecharter.