Gedaan met laden. U bevindt zich op: Alivia staat klaar voor praktijkexamen. Teamverantwoordelijke Thomas blikt vooruit op de komende maanden Nieuwsberichten

Alivia staat klaar voor praktijkexamen. Teamverantwoordelijke Thomas blikt vooruit op de komende maanden

Nieuwsbericht
8 november 2023

Eind oktober konden we een demo tonen van de eerste versie van Alivia(opent in nieuw venster). Alivia is intussen dus zo goed als klaar om uitgeprobeerd te worden. Maar de ontwikkeling stopt daarmee niet. Thomas Boeckx, teamverantwoordelijke team Eerste Lijn bij het Departement Zorg, vertelt ons wat er op de planning staat: gebruikerstesten, een werkmethode om met een zorgplan beter samen te werken, juridische verankering en de start van de 2 proefprojecten.

Thomas, wanneer mogen we nu een eerste gebruiksklare versie van Alivia verwachten?

Thomas: “Onze eerste versie van Alivia, met basismodules zoals het opstellen van levens- en zorgdoelen, het bijhouden van zorgtaken, samenstellen van een zorgteam en delen van berichten in een zorgschrift, is afgewerkt. De komende weken gaan we die uittesten en de gebruiksvriendelijkheid verbeteren. Dat is de belangrijkste taak voor de komende weken: de gebruiksvriendelijkheid verhogen, zodat elke zorgaanbieder en zorgbehoevende persoon het gemakkelijk vindt om met Alivia te werken. Daar zullen we ook bij de verdere ontwikkeling van Alivia continu aan blijven werken.”

Om wat voor verbeteringen gaat het?

“De juiste knoppen en invulvelden op de juiste plaats zetten, waar de gebruiker die verwacht. Begrijpbare en bondige instructies of labels in de schermen. Een look-and-feel voor zowel de web- als de appversie die de informatie overzichtelijk toont… Binnen ons Departement hebben verschillende mensen daar al naar gekeken. Nu vragen we ook aan zorgverleners en zorgbehoevende personen om ons feedback te geven op die gebruiksvriendelijkheid. Daarvoor komen er twee testsessies midden november, één testsessie in elke pilootregio(opent in nieuw venster).”

Wat zal er gebeuren op de twee testsessies in de pilootregio’s?

“We gaan Alivia laten uittesten door groepjes van zorgverleners, zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers. Het zal een test zijn met een fictief voorbeeld van een zorgsituatie. Door een zorgteam een fictief zorgplan te laten opstellen in Alivia, zullen we ondervinden of alles op de juiste plaats staat en logisch werkt. Daarna zullen we ook nog met andere gebruikersgroepen de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van Alivia uittesten. In het voorjaar van 2024 zullen dan onze twee pilootprojecten Alivia intensief uitproberen in echte zorgsituaties met echte zorgplannen. Met al die feedback willen we in het najaar van 2024 een versie van Alivia aanbieden waarvan we zeker weten dat die goed werkt, gebruiksvriendelijk is en meerwaarde biedt voor de zorgbehoevende persoon én de zorgverlener.”

Zullen die twee testsessies in november, naast testen van gebruiksvriendelijkheid, ook uittesten of Alivia daadwerkelijk meerwaarde biedt in de zorgplanning?

“Sowieso willen we ook feedback over wat werken met Alivia nu betekent voor de organisatie van de zorg en de zorgpraktijk. Dat een IT-instrument voor samenwerking en zorgplanning meerwaarde kan bieden en nodig is, is een zekerheid. De vraag naar zo’n IT-oplossing komt vanuit de zorgsectoren zelf. Bij de eerstelijnsconferenties van de voorbije jaren hebben patiëntenvertegenwoordigers en zorgsectoren uitdrukkelijk aangegeven dat een goed werkend en veilig IT-instrument een randvoorwaarde is om meer doelgericht samen te kunnen werken met en voor de patiënt. De praktische invulling hoe je met zo’n instrument precies aan de slag gaat, hoe je dat instrument gebruikt in de praktijk, dat moeten we nu beginnen in te vullen. En dat moet parallel met de technische ontwikkeling van het instrument gebeuren. Je kan niet alleen technisch een instrument ontwikkelen, zonder ook duidelijk te maken hoe dat best gebruikt wordt en wat dat dan oplevert.”

Komen er dan instructies of een soort handboek over hoe je een zorgplanning maakt of wat doelgericht zorg organiseren concreet inhoudt?

“We spreken over het ontwikkelen van een methodiek over hoe je het instrument Alivia best gebruikt. Een set instructies of een draaiboek opleveren, dat werkt niet. We gaan samen met zorgaanbieders en de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood ontdekken hoe een digitaal platform, dat vertrekt van levensdoelen van dei zorgbehoevende persoon, het beste wordt ingezet om het zorgteam te laten samenwerken. Hoe gaan we levensdoelen vertalen in een concreet zorgplan? Hoe gaan we alle technische platformen daarvoor gebruiken? Hoe gaan we zorgcoördinatie en casemanagement een plaats geven in een zorgteam? Wat verstaan we onder al deze begrippen? Welke opleidingen voorzien we? En heel belangrijk, wie neemt welke rol op, wie doet wat op welk moment in een zorgteam? De eerstelijnszones met hun zorgraden en VIVEL als expertise- en ondersteuningsorganisatie nemen hun rol op om de netwerken tussen de zorgverleners te versterken. Zij zullen ook hun rol spelen in het tonen hoe een instrument als Alivia die samenwerking verder kan voeden en heel praktisch kan invullen.”

Welke wettelijke verankering zit er in de pijplijn?

“Eerst is er de aanpassing van het eerstelijnsdecreet. Daarin zitten twee belangrijke bouwstenen. Ten eerste maken we alles in orde om gegevens met elkaar te kunnen delen. Ten tweede wordt daar de basis gelegd om zorgcoördinatie en casemanagement in te voeren. Het bijhorende uitvoeringsbesluit van dat decreet over de organisatie van de zorg gaat meer in detail vastleggen wat doelgerichte zorg moet inhouden. Basisprincipes zoals werken met levensdoelen en zorgdoelen, werken met zorgtaken, een zorgplan opstellen zullen we daar beschrijven en verbinden met zorgcoördinatie en casemanagement.”

Als je niet bij de pilootprojecten betrokken bent, wanneer ga je Alivia dan te zien krijgen of kunnen gebruiken?

“De piloten lopen nog tot najaar 2024. Dan bekijken we hoe en waar we Alivia gaandeweg kunnen verbreden en uitrollen. Dan kan op verschillende manieren gebeuren. We kunnen meer regio’s uitnodigen om Alivia te gaan gebruiken dus geografisch uitbreiden. Of we kunnen Alivia beginnen in te zetten in meer verschillende types van zorgsituaties. En we kunnen Alivia zelf ook verder uitbreiden met nieuwe functies. Die keuzes zullen we in de loop van de pilootprojecten maken.”

Waar staan de piloten vandaag?

“In elke pilootregio is een Aliviacoach gestart en een consortium samengesteld met partners uit de verschillende zorgsectoren. Zij stellen momenteel “inclusieverantwoordelijken” aan. Die zullen zorgbehoevende personen en zorgteams uit hun regio aantrekken om Alivia in het voorjaar uit te testen en hen op te leiden. Op 7 december hebben we een startoverleg met die verantwoordelijken. Dat zie ik als de echte start van de pilootprojecten.”

Meer nieuws uit de pilootprojecten op 7 december!