Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gerichte call circulaire zorg Nieuwsberichten

Gerichte call circulaire zorg

Nieuwsbericht
5 september 2023

De Vlaamse overheid heeft een gerichte oproep gelanceerd om innovatieve projecten in de circulaire zorgsector te ondersteunen in 2023. Deze subsidieoproep is bedoeld voor de brede zorgsector, waaronder ziekenhuizen, rusthuizen, zorginstellingen en producenten van medisch materiaal. Het doel is om circulaire principes in de zorg te implementeren, zoals hersterilisatie, circulair aankopen en gebruik van wasbaar linnen. Minister van Omgeving Zuhal Demir, met steun van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits, heeft 2.000.000 euro toegewezen aan dit initiatief, en de aanvraagperiode sluit op 29 september 2023.

Partnerschappen bestaande uit lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en organisaties worden uitgenodigd om projecten in te dienen die gericht zijn op het verminderen van materiaalgebruik in de medische verzorging. Een divers en goed georganiseerd partnerschap wordt sterk aanbevolen om de circulaire doelstellingen te bereiken.

De focus ligt op het verminderen van materiaalgebruik in de zorgsector door innovatieve businessmodellen te stimuleren, waaronder hergebruik van materialen, duurzame productieprocessen en herstelbare medische apparatuur. De projecten moeten bijdragen aan het verminderen van afval en een circulaire aanpak bevorderen.

Samenwerking tussen verschillende stakeholders, zoals logistieke partners, verwerkingsbedrijven en producenten, is essentieel om deze transitie te realiseren. Een gestructureerde projectaanpak is cruciaal om veranderingen effectief te implementeren en de druk op de zorgsector te verminderen.

De subsidie dekt tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Grotere projecten kunnen een deelbegroting maken voor subsidiëring. De deadline voor indiening is 29 september 2023, en goedgekeurde projecten moeten vóór 31 december 2023 starten en mogen maximaal 24 maanden duren.

De vereiste kenmerken voor de projecten omvatten innovatie in de circulaire zorg, economische, sociale en maatschappelijke relevantie, impact en opschaalbaarheid, en de leerwaarde van het project voor de circulariteit van het materiaalgebruik in de zorg. Deze oproep richt zich niet op fundamenteel onderzoek of puur productontwikkeling.

Het initiatief streeft ernaar de zorgsector duurzamer te maken door circulaire principes te integreren en innovatieve benaderingen te ondersteunen, met als uiteindelijk doel betaalbare en milieuvriendelijke zorg voor alle Vlaamse burgers.

Meer informatie over de projectoproep vindt u terug op de website van Circulair Vlaanderen.(opent in nieuw venster)