Gedaan met laden. U bevindt zich op: Interfederaal plan geïntegreerde zorg Nieuwsberichten

Interfederaal plan geïntegreerde zorg

Nieuwsbericht
31 oktober 2023

Geïntegreerde zorg is een gedeelde bevoegdheid en we werken vanuit de Vlaamse overheid al verschillende jaren samen met de federale collega’s en de andere deelstaten. Deze legislatuur werd dit concreet gemaakt in het “programma Interfederaal Plan Geïntegreerde zorg”.

Dit programma bestaat uit twee fasen. De eerste fase begon in 2022 en bestond uit verschillende stakeholdergroepen, overleggen en fora.

Dit jaar startte de tweede fase en zijn we aan de slag gegaan met vijf hefbomen die tot meer geïntegreerde zorg moeten leiden:

  1. Zorg- en welzijnscoördinatie en casemanagement, incl. de link met zorgprocessen
  2. Interdisciplinair werken
  3. Organisatie van geïntegreerde zorg op micro-, meso- en macroniveau
  4. Digitalisering om bovenstaande te ondersteunen/faciliteren
  5. Financiering om bovenstaande te ondersteunen/faciliteren”

Het doel is om in een volgende fase over deze hefbomen concrete afspraken te maken tussen de verschillende overheden. Hierbij wordt rekening gehouden dat de lopende initiatieven inzake geïntegreerde zorg maximaal worden meegenomen en worden versterkt door deze nieuwe afspraken. Zo zijn en blijven de speerpunten van het Vlaams beleid rond zorgcoördinatie/casemanagement, Alivia, Zorgzame Buurten, BelRAI, VSB,… voldoende gegarandeerd.